Documenten annoteren en markeren

U kunt kiezen uit de volgende annotaties:

Bladwijzer: Maak een structuur die vergelijkbaar is met een inhoudsopgave. Als u op een bladwijzer klikt, worden de handelingen uitgevoerd die eraan zijn gekoppeld. U gaat bijvoorbeeld naar een bepaalde pagina.

Koppeling: Definieer een “hotspot” op pagina’s. Als een gebruiker in het gebied van de hotspot klikt, worden de handelingen uitgevoerd die hieraan zijn gekoppeld. Er wordt bijvoorbeeld een bestand weergegeven.

Opmerking: Dit is een elektronische notitie die op de documentpagina wordt ‘geplakt’.

Tekstvak: Typ tekst direct op een pagina, in een door u gekozen lettertype, stijl, kleur en transparantie. Toelichtingen zijn speciale tekstvakken met een pijl die wijst naar de plaats waarop de opmerking betrekking heeft.

Tekenen: Voer direct op de pagina grafische objecten, of zelfs een stempel, in met de door u gewenste vorm, kleur en andere eigenschappen.

Markering: Benadruk tekstonderdelen op pagina’s door tekst te markeren, door te strepen of te onderstrepen. U kunt zo ook voorgestelde toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen in het document aangeven.

Bijlage: Voeg bestanden, geluiden of films toe aan het document.

Functies voor opmerkingen, zoals Notitie, Tekstvak, Tekenen, Markeringen en Bestand bijvoegen hebben een aantal eigenschappen gemeenschappelijk.

Bij beveiligingsinstellingen kunt u opmerkingen toestaan of weigeren.

Wanneer u een opmerking heeft bekeken, kiest u Status instellen in het snelmenu van de opmerking om de status voor beoordeling en/of migratie te wijzigen. Zie Het venster Commentaar voor meer informatie.

Annotaties worden in de PDF opgeslagen op een ander niveau dan de echte PDF-inhoud. Op die manier kan commentaar op documenten worden gedeeld. Zie ook Afdrukken met opmerkingen.

 

Opmerking

U kunt ook nieuwe tekst toevoegen met de functie Typemachine of Typemachinevak. Zie Tekstvak voor meer informatie over de verschillen tussen deze drie functies. Met de functie Tekst retoucheren kunt u kleine wijzigingen aanbrengen in bestaande PDF-tekst. U kunt annotaties verwijderen of omzetten in documentobjecten met de opdracht Eén laag maken of ze verwijderen met Document inspecteren.

 

Documenten annoteren en markeren