Functies voor Bestand bijvoegen

PDF Converter tb comment attach Functies voor Bestand bijvoegen

1. Een bestand bijvoegen als opmerking

 1. Klik op de werkbalk Opmerking (onderdeel van de hoofdwerkbalk) op de knop Bestand bijvoegen of kies Opmerkingen > Bestand bijvoegen als u een bijlage wilt toevoegen als commentaar.

 2. De aanwijzer verandert in PDF Converter cursor attach Functies voor Bestand bijvoegen (bijlagen). Ga naar de pagina in het PDF-document waar u de bestandsbijlage wilt toevoegen en klik op de gewenste plaats.

 3. Zoek in het dialoogvenster Openen het gewenste bestand en klik op Openen.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen van bestandsbijlage een weergave en andere eigenschappen en sluit het dialoogvenster als u klaar bent.

 5. Het bijlagepictogram PDF Converter symbol attach Functies voor Bestand bijvoegen verschijnt in het document. Dubbelklik erop om de bijlage te openen.

 6. Er verschijnt een dialoogvenster. Klik op Ja om het openen te bevestigen.

U kunt ook bestanden bijvoegen die geen opmerkingen of annotaties zijn. Dat doet u in het venster Bijlagen.

 

2. Een WAV-geluidsbestand bijvoegen als commentaar

 1. Klik op de werkbalk Commentaar op de knop Geluid bijvoegen of kies Opmerkingen > Geluid bijvoegen.

 2. De aanwijzer verandert in PDF Converter cursor sound attach Functies voor Bestand bijvoegen (bijlagen). Ga naar de pagina in het PDF-document waar u de bestandsbijlage wilt toevoegen en klik op de gewenste plaats.

 3.  Klik in het dialoogvenster Geluid bijvoegen op

  • de knop Bladeren, selecteer een geluidsbestand en open dit bestand; de knop Afspelen PDF Converter button play Functies voor Bestand bijvoegen als u de inhoud van het bestand wilt controleren;

  • de knop Opnemen PDF Converter button record Functies voor Bestand bijvoegen om een geluidsbestand van uw dictaat te maken. Hiervoor moet u wel over de juiste software en apparatuur (bijvoorbeeld Dragon DragonNaturallySpeaking™ van Nuance) beschikken.

 1. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen van geluidsbijlage een weergave en andere eigenschappen en sluit het dialoogvenster als u klaar bent.

 2. Het geluidspictogram PDF Converter symbol sound Functies voor Bestand bijvoegen verschijnt in het document. U kunt desgewenst een ander pictogram kiezen in het dialoogvenster Eigenschappen van geluidsbijlage. Dubbelklik op dit symbool om de instellingen te openen. Als u het bijgevoegde geluid wilt afspelen, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Afspelen.

 3. Er verschijnt een dialoogvenster. Klik op Ja om het afspelen te bevestigen.

U kunt ook een geluidsbestand bijvoegen dat geen opmerking is. In dat geval wordt een groot aantal bestandstypen ondersteund, waaronder mp3. Dat doet u in het venster Bijlagen.

 

Opmerking

Bestanden en geluiden die als opmerking zijn bijgevoegd, kunt u met de opdracht Eén laag maken verwijderen. Bijlagen die zijn toegevoegd via het venster Bijlagen worden dan niet verwijderd omdat deze geen opmerkingen of annotaties zijn. U kunt alle bijlagen, ongeacht of het opmerkingen zijn, verwijderen met de opdracht Document inspecteren.

 

 

 

Functies voor Bestand bijvoegen