Koppelingen

U kunt in documenten “hotspots” definiëren, koppelingen waarmee u naar andere locaties gaat. Aan deze koppelingen kunt u acties toewijzen.

U kunt zowel van tekst als van afbeeldingen een koppeling maken. U kunt ook een koppeling maken waarmee u een bestandsbijlage in het documentvenster opent.
 

Een koppeling maken

 1. Klik op de knop Koppeling PDF Converter link Koppelingen op de werkbalk Standaard of selecteer Extra > Standaard > Koppeling.

 2. Versleep de koppelingsaanwijzer PDF Converter cursor link Koppelingen om een hotspot in het document te definiëren.

 3. Het dialoogvenster Koppeling maken verschijnt. Geef de volgende opties op:

  • Koppelingstype: Zichtbare of onzichtbare rechthoek

  • Markeerstijl: Negatief, Omtrek of Verzonken

  • Lijndikte: Dun, Normaal of Dik

  • Lijnstijl: Ononderbroken, Stippellijn of Onderstrepen

  • Kleur: Klik op de knop PDF Converter button color Koppelingen om een kleur te kiezen of een aangepaste kleur te definiëren.

  • Koppelingsactie: Kies Naar pagina gaan, Bestand openen, Webkoppeling openen of Aangepaste koppeling en klik op Volgende. Afhankelijk van de geselecteerde koppelingsactie geeft u in het bijbehorende dialoogvenster de gewenste instellingen op.

Opmerking

Als u Aangepaste koppeling kiest, wordt het dialoogvenster Koppelingseigenschappen geopend waarin u andere acties en meer acties tegelijkertijd kunt selecteren en de volgorde ervan kunt bepalen. 

 

Koppelingseigenschappen en -acties wijzigen

 • Selecteer de functie Koppeling PDF Converter link Koppelingen of Object selecteren PDF Converter selectobject Koppelingen en klik met de rechtermuisknop op een koppeling. Kies:

  Bewerken: Hiermee knipt, kopieert of verwijdert u de koppeling.
  Centreren: Hiermee verplaatst u de koppeling naar het midden van de pagina.
  Instellen als standaardeigenschappen: Hiermee gebruikt u de huidige eigenschappen voor alle koppelingen.
  Eigenschappen: Hiermee wijzigt u eigenschappen of de bijbehorende acties.
   

 • Als u meerdere koppelingen selecteert, bevat het snelmenu aanvullende opdrachten.

  Uitlijnen: Hiermee kunt u alle geselecteerde koppelingen links, rechts, boven of onder de koppeling waarop u heeft geklikt, uitlijnen.
  Verspreiden: Hiermee verspreidt u de koppelingen over de pagina.
  Grootte: Hiermee gebruikt u voor alle geselecteerde koppelingen de hoogte en/of breedte van de koppeling waarop u heeft geklikt.

Opmerking

Selecteer Beveiligd om de koppeling te vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk kan worden gewijzigd.

 

 

Koppelingen