Markeerfuncties

Dit is de vervolgkeuzelijst Tekstmarkering. U opent deze lijst via het menu of de werkbalk Opmerkingen.

PDF Converter eng markup tools Markeerfuncties

 

 

Tekstmarkering PDF Converter button text markup Markeerfuncties is een veelzijdige functie waarmee u de plaatsen kunt aangeven waar naar uw mening tekst moet worden verwijderd, ingevoegd of vervangen. Dezelfde functies zijn ook beschikbaar via: Tekst invoegen bij cursor, Geselecteerde tekst vervangen en Tekst doorhalen voor verwijdering.

 

De functie Tekstmarkering vindt u alleen in het menu Tekstmarkering. De andere functies zijn bereikbaar via een snelmenu. Selecteer eerst de gewenste tekst met de knop Tekst selecteren PDF Converter selecttext Markeerfuncties op de werkbalk Standaard en klik vervolgens met de rechtermuisknop.
 

Tekstwijzigingen voorstellen met Tekstmarkering PDF Converter button text markup Markeerfuncties

 1. Klik op de werkbalk Opmerking in de vervolglijst Tekstmarkering op Tekstmarkering.

 2. Selecteer de gewenste tekst en druk op de Delete-toets om tekst door te halen.

 3. Plaats de cursor op de gewenste locatie en voer de nieuwe tekst in om tekst toe te voegen.

 4. Selecteer de tekst die u wilt verwijderen en typ de vervangende tekst om tekst te vervangen.

De wijzigingen worden als volgt aangegeven:

 

PDF Converter eng revision%20marking Markeerfuncties

 

In de titel is één woord gemarkeerd voor verwijdering. In de volgende regel wordt er tekst ingevoegd en vervangen. Klik met de rechtermuisknop op een markering en selecteer Eigenschappen om de markeerkleur en andere eigenschappen te wijzigen. U kunt het formaat van de tekstvakken wijzigen en ze sluiten. Als u dan de aanwijzer op een wijziging plaatst, ziet u de voorgestelde nieuwe tekst in een pop-upvenster:

 

PDF Converter eng revision%20marking2 Markeerfuncties

 

Tekst op de cursorpositie invoegen met de bijbehorende functie

 1. Klik op de PDF-pagina op de plaats waar u tekst wilt invoegen.

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tekstmarkering of in het snelmenu Tekst selecteren de optie Tekst invoegen bij cursor. Het pop-upvenster Ingevoegde tekst verschijnt.

 3. Voer in het venster Ingevoegde tekst de gewenste tekst in.

Geselecteerde tekst vervangen met de bijbehorende functie

 1. Selecteer de tekst die u wilt vervangen.

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tekstmarkering of in het snelmenu Tekst selecteren de optie Geselecteerde tekst vervangen. De cursor verandert in PDF Converter cursor selecttext Markeerfuncties en het pop-upvenster Vervangende tekst verschijnt.

 3. Voer in het venster Vervangende tekst de gewenste tekst in.

Een notitie toevoegen aan geselecteerde tekst

 • Selecteer de tekst waaraan u een notitie wilt toevoegen.
   

 • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tekstmarkering of in het snelmenu Tekst selecteren de optie Notitie toevoegen aan geselecteerde tekst. De tekst wordt gemarkeerd en het pop-upvenster Opmerking over tekst verschijnt.
   

 • Voer in het venster Opmerking over tekst de gewenste tekst in. Als het venster voor de opmerking niet automatisch verschijnt, dubbelklikt u op het markeergebied om het venster te openen.

 

Geselecteerde tekst markeren, onderstrepen of doorhalen

 1. Selecteer de tekst die u wilt markeren.

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tekstmarkering of in het snelmenu Tekst selecteren de gewenste markeeroptie.

Opmerking

U kunt ook op de knop rechts van Tekstmarkering klikken en vervolgens de gewenste tekst selecteren. De weergave en naam van deze knop is afhankelijk van de laatst gebruikte functie. Kies in de vervolgkeuzelijst de gewenste markering.

 

Zie Annotatie-effecten voor meer informatie over de manier waarop deze functies werken.

 

Zie bij Documenten terugbrengen naar één laag wat er met markeringen gebeurt als een document wordt teruggebracht naar één laag.

 

 

Markeerfuncties