Notities

Klik op de knop Notitie PDF Converter note Notities op de werkbalk Opmerking, klik op de locatie waar u de notitie wilt plaatsen en voer de tekst van de notitie in. De naam van de auteur wordt automatisch aan de notitie toegevoegd.

Als u op een notitie wilt reageren, opent u het venster Opmerkingen. Selecteer een notitie, klik op de knop Antwoorden en voer de gewenste tekst in. Als u een bestand ontvangt met notities die u wilt bekijken, klikt u op de knop Status instellen om notities te accepteren, af te wijzen, enzovoort. Zie het venster Opmerkingen voor meer informatie.

Als u heeft aangegeven dat de notities in een document moeten worden teruggebracht naar één laag, komt op de plek van de notitie een pictogram, maar is de notitietekst niet langer beschikbaar. U kunt notities volledig verwijderen met Document inspecteren als de categorie Opmerkingen is geselecteerd.

Notities