Spellingcontrole van annotaties

Spellingcontrole wordt uitgevoerd op teksten die zijn ingevoerd als annotatie bij PDF-documenten. U kunt de spelling controleren van bestaande annotaties in PDF-bestanden die u ontvangt. U kunt de spelling controleren in de volgende soorten teksten:

  • Notities en antwoorden
  • Tekstmarkeringsbewerkingen (tekst invoegen, geselecteerde tekst vervangen, notitie toevoegen aan geselecteerde tekst)

  • Annotaties van het type Tekstvak (tekstvakken en toelichtingen)

  • Tekst die is ingevoegd in de PDF met de functie Typemachine of Typemachinevak.

Spellingcontrole is niet beschikbaar voor de echte PDF-inhoud, waaronder tekst die is ingevoerd met de functie Tekst retoucheren, tekst in kop- en voetteksten en Bates-nummers.

 

Woorden die niet voorkomen in het huidige woordenboek, worden onderstreept met een golflijntje terwijl u typt als u deze voorziening inschakelt met de opdracht Bewerken > Voorkeuren > Spellingcontrole. Bij Voorkeuren kunt u een kleur instellen voor de onderstreping (de standaardkleur is rood) en opgeven welk van de beschikbare woordenboeken moet worden gebruikt voor de spellingcontrole.

 

U kunt ook een spellingcontrole uitvoeren op alle opmerkingen in een document en woordenboeken bewerken.

 

Spellingcontrole starten

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Bewerken > Spellingcontrole > In opmerkingen in het hoofdmenu, of
  • druk op F7 op het toetsenbord.

Selecteer in het dialoogvenster Spellingcontrole welk woordenboek u wilt gebruiken en aan welk woordenboek nieuwe woorden moeten worden toegevoegd. Klik op Starten. U kunt de spelling van tekstannotaties met antwoorden controleren, te beginnen bij de oudste tekst.

 

Verdachte woorden verbeteren

Het proces stopt als een woord niet wordt aangetroffen in het geselecteerde woordenboek. Een tekstfragment waarin een verdacht woord is gemarkeerd, wordt weergegeven in het bovenste vak en suggesties worden vermeld in het onderste vak. Klik op de gewenste suggestie en klik op Vervangen of Alles vervangen of kies Negeren of Alles negeren om het woord ongewijzigd te laten. Klik op Toevoegen om het huidige verdachte woord aan het geselecteerde woordenboek toe te voegen

Klik op Klaar om de controle te onderbreken. Als u dat niet doet, ziet u een bericht wanneer de spellingcontrole is voltooid. Klik op Opnieuw starten om het proces te herhalen of klik op Klaar om te voltooien.

 

Een woordenboek bewerken

Kies Bewerken > Spellingcontrole > Woordenboek bewerken in het hoofdmenu, of Kies een woordenboek in het dialoogvenster Aangepast woordenboek bewerken en kies ervoor om een lijst met toegevoegde of uitgesloten woorden te bekijken. Toegevoegde woorden zijn een aanvulling op de woordenlijst in het meegeleverde woordenboek. Uitgesloten woorden worden niet meer als correct beschouwd. De twee lijsten zijn leeg totdat u er woorden aan toevoegt. Typ één woord en klik op Toevoegen om het aan de lijst toe te voegen. Selecteer één woord en klik op Verwijderen om het woord te verwijderen. Als u een woord wilt wijzigen, selecteert u het woord, wijzigt u het in het bewerkvak Item en klikt u op Wijzigen. Klik op Klaar als u klaar bent.

 

 

 

Spellingcontrole van annotaties