Toetsenbordgids, ingedeeld op acties

Deze lijst is voor PDF Converter Professional 7 en bevat de acties in alfabetische volgorde. Het Help-systeem biedt ook een lijst die is ingedeeld aan de hand van toetsaanslagen.

 

Actie ongedaan maken (menu Bewerken)

Ctrl + Z

Actie opnieuw uitvoeren (menu Bewerken)

Ctrl + Y

Alle selecties opheffen (menu Bewerken)

Shift + Ctrl + A

Alle vensters sluiten (menu Venster)

Shift + Ctrl + W

Alles selecteren (menu Bewerken)

Ctrl + A

Dialoogvenster Afdrukken openen (menu Bestand)

Ctrl + P

Dialoogvenster Documenteigenschappen openen (menu Document)

Ctrl + D

Dialoogvenster In-/uitzoomen openen (Beeld-submenu)

Ctrl + M

Dialoogvenster Nieuwe pagina’s openen (menu Document)

Shift + Ctrl + N

Dialoogvenster Openen vanuit SharePoint weergeven (menu Bestand)

Ctrl + 5

Dialoogvenster Openen weergeven voor het invoegen van pagina’s (menu Document)

Shift + Ctrl + I

Dialoogvenster Openen weergeven voor het openen van bestanden (menu Bestand)

Ctrl + O

Dialoogvenster Openen weergeven voor het vervangen van pagina’s (menu Document)

Shift + Ctrl + P

Dialoogvenster Paginaformaat openen (menu Bestand)

Ctrl + N

Dialoogvenster Pagina’s bijsnijden openen (menu Document)

Shift + Ctrl + C

Dialoogvenster Pagina’s draaien openen

Shift + Ctrl + R

Dialoogvenster Pagina’s extraheren openen (menu Document)

Shift + Ctrl + E

Dialoogvenster Pagina’s verwijderen openen (menu Document)

Shift + Ctrl + D

Dialoogvenster Snel zoeken openen (menu Bewerken)

Ctrl + F

Dialoogvenster Voorkeuren openen (menu Bewerken)

Ctrl + K

Document opslaan (menu Bestand)

Ctrl + S

Document sluiten (menu Bestand)

Ctrl + W

Focus naar menu Bestand – pijlen naar andere menu’s

F10

Halve pagina omhoog gaan

PgUp

Halve pagina omlaag gaan

PgDn

Help-systeem openen bij introductieonderwerp

F1

Huidig document en programma sluiten bij het sluiten van het laatste document

Alt + F4

Huidig document sluiten, maar niet het programma sluiten

Ctrl + F4

Inzoomen (Beeld-submenu)

Ctrl + +

JavaScript-console openen (menu Document)

Ctrl + J

Jaws: Eerste inhoudselement van document voorlezen

Home

Jaws: Eerste inhoudselement van volgende pagina voorlezen

PgDn

Jaws: Eerste inhoudselement van vorige pagina voorlezen

PgUp

Jaws: Inhoud van volgende tag voorlezen

Ctrl + pijl-omlaag

Jaws: Inhoud van vorige tag voorlezen

Ctrl + pijl-omhoog

Jaws: Laatste inhoudselement van document voorlezen

End

Jaws: Volgende inhoudselement in tagstructuur voorlezen

Pijl-omlaag

Jaws: Volgende woord voorlezen

Pijl-rechts

Jaws: Voorlezen annuleren

Esc

Jaws: Vorige inhoudselement in tagstructuur voorlezen

Pijl-omhoog

Jaws: Vorige woord voorlezen

Pijl-links

Lijst met navigatievensters en Organizer-vensters openen

Ctrl + Tab

Linialen weergeven/verbergen (menu Beeld)

Ctrl + R

Meerdere vensters naast elkaar weergeven (menu Venster)

Shift + Ctrl + L

Meerdere vensters onder elkaar weergeven (menu Venster)

Shift + Ctrl + K

Menubalk verbergen/weergeven (menu Beeld)

F9

Naar eerste pagina gaan

Ctrl + Home

Naar laatste pagina gaan

Ctrl + End

Naar volgende pagina gaan

Ctrl + PgDn

Naar volgende weergave gaan

Alt + pijl-rechts

Naar vorige pagina gaan

Ctrl + PgUp

Naar vorige weergave gaan

Alt + pijl-links

Nieuwe bladwijzer maken

Ctrl + B

Opslaan als (menu Bestand)

Shift + Ctrl + S

Opslaan naar SharePoint (menu Bestand)

Shift + Ctrl + 5

Pagina aanpassen aan vensterbreedte (Beeld-submenu)

Ctrl + 2

Pagina aanpassen aan venstergrootte (Beeld-submenu)

Ctrl + 0

Pagina aanpassen aan vensterhoogte (Beeld-submenu)

Ctrl + 4

Pagina op ware grootte weergeven (Beeld-submenu)

Ctrl + 1

PDF Converter starten om een bestand te ontsluiten (menu Extra)

Ctrl + T

Programma afsluiten (menu Bestand)

Ctrl + Q

Rasters weergeven/verbergen (menu Beeld)

Ctrl + U

RealSpeak: Huidige pagina voorlezen (menu Extra)

Shift + Ctrl + G

RealSpeak: Opslaan als audiobestand (menu Extra)

Shift + Ctrl + B

RealSpeak: Stoppen (menu Extra)

Shift + Ctrl + T

RealSpeak: Tot einde van document voorlezen (menu Extra)

Shift + Ctrl + O

RealSpeak: Voorlezen onderbreken/hervatten

Shift + Ctrl + V

Schakelen tussen geopende documenten

Alt + F6

Selectie knippen (menu Bewerken)

Ctrl + X

Selectie kopiëren (menu Bewerken)

Ctrl + C

Selectie plakken (menu Bewerken)

Ctrl + V

Spellingcontrole in opmerkingen (menu Bewerken)

F7

Uitlijnen op raster (menu Beeld)

Shift + Ctrl + U

Uitzoomen (Beeld-submenu)

Ctrl + –

Vensters trapsgewijs weergeven (menu Venster)

Shift + Ctrl + J

Weergave Volledig scherm aan/uit (menu Beeld)

Ctrl + L

Werkbalken herstellen (Beeld-submenu)

Ctrl + F8

Werkbalken verbergen/weergeven (menu Beeld)

F8

Zichtbare inhoud aanpassen aan venstergrootte (Beeld-submenu)

Ctrl + 3

Zoekinterface openen (menu Bewerken)

Shift + Ctrl + F

 

Toetsenbordgids, ingedeeld op acties