Toetsenbordgids, ingedeeld op toetsaanslagen

Deze lijst is voor PDF Converter Professional 7 en is ingedeeld aan de hand van toetsaanslagen. Het Help-systeem biedt ook een lijst die is ingedeeld aan de hand van acties.

 

 

Functietoetsen

F1

Help-systeem openen bij het introductieonderwerp

F7

Spellingcontrole in opmerkingen (menu Bewerken)

F8

Werkbalken verbergen/weergeven – menubalk en navigatievenster blijven weergegeven (menu Beeld)

F9

Menubalk verbergen/weergeven en documentvenster vergroten/herstellen (menu Beeld)

F10

Focus verplaatsen naar menu Bestand (pijltoetsen gebruiken om naar een ander menu te gaan)

   
 

Besturingstoetsen

Ctrl + A

Alles selecteren (menu Bewerken)

Ctrl + B

Nieuwe bladwijzer maken – opent indien nodig het venster Bladwijzers

Ctrl + C

Selectie kopiëren (menu Bewerken)

Ctrl + D

Dialoogvenster Documenteigenschappen weergeven met tabbladen (menu Document)

Ctrl + F

Dialoogvenster Snel zoeken openen (menu Bewerken)

Ctrl + J

JavaScript-console openen (menu Document)

Ctrl + K

Dialoogvenster Voorkeuren openen met tabbladen (menu Bewerken)

Ctrl + L

Weergave Volledig scherm aan/uit (menu Beeld)

Ctrl + M

Dialoogvenster In-uitzoomen openen (Beeld-submenu)

Ctrl + N

Dialoogvenster Paginaformaat openen (menu Bestand)

Ctrl + O

Dialoogvenster Openen weergeven voor het openen van bestanden (menu Bestand)

Ctrl + P

Dialoogvenster Afdrukken weergeven (menu Bestand)

Ctrl + Q

Programma afsluiten (menu Bestand)

Ctrl + R

Linialen weergeven/verbergen (menu Beeld)

Ctrl + S

Document opslaan (menu Bestand)

Ctrl + T

PDF Converter starten om een bestand te ontsluiten (menu Extra)

Ctrl + U

Rasters weergeven/verbergen (menu Beeld)

Ctrl + V

Selectie plakken (menu Bewerken)

Ctrl + W

Document sluiten (menu Bestand)

Ctrl + X

Selectie knippen (menu Bewerken)

Ctrl + Y

Actie opnieuw uitvoeren (menu Bewerken)

Ctrl + Z

Actie ongedaan maken (menu Bewerken)

Ctrl + 0

Pagina aanpassen aan venstergrootte (Beeld-submenu)

Ctrl + 1

Pagina op ware grootte weergeven (Beeld-submenu)

Ctrl + 2

Pagina aanpassen aan vensterbreedte (Beeld-submenu)

Ctrl + 3

Zichtbare inhoud aanpassen aan venstergrootte (Beeld-submenu)

Ctrl + 4

Pagina aanpassen aan vensterhoogte (Beeld-submenu)

Ctrl + 5

Dialoogvenster Openen vanuit SharePoint weergeven (menu Bestand)

Ctrl + F4

Huidig document sluiten

Ctrl + F8

Werkbalken herstellen (Beeld-submenu)

Ctrl + +

Inzoomen (Beeld-submenu)

Ctrl + –

Uitzoomen (Beeld-submenu)

Ctrl + Home

Naar eerste pagina gaan

Ctrl + End

Naar laatste pagina gaan

Ctrl + PgDn

Naar volgende pagina gaan

Ctrl + PgUp

Naar vorige pagina gaan

Ctrl + Tab

Lijst met navigatievensters en Organizer-vensters openen

   
 

Shift-toetsen

Shift + Ctrl + A

Alle selecties opheffen (menu Bewerken)

Shift + Ctrl + B

RealSpeak: Opslaan als audiobestand (menu Extra)

Shift + Ctrl + C

Dialoogvenster Pagina’s bijsnijden openen (menu Document)

Shift + Ctrl + D

Dialoogvenster Pagina’s verwijderen openen (menu Document)

Shift + Ctrl + E

Dialoogvenster Pagina’s extraheren openen (menu Document)

Shift + Ctrl + F

Zoekinterface openen (menu Bewerken)

Shift + Ctrl + G

RealSpeak: Huidige pagina voorlezen (menu Extra)

Shift + Ctrl + I

Dialoogvenster Openen weergeven voor het invoegen van pagina’s (menu Document)

Shift + Ctrl + J

Vensters trapsgewijs weergeven (menu Venster)

Shift + Ctrl + K

Meerdere vensters onder elkaar weergeven (menu Venster)

Shift + Ctrl + L

Meerdere vensters naast elkaar weergeven (menu Venster)

Shift + Ctrl + N

Dialoogvenster Nieuwe pagina’s openen (menu Document)

Shift + Ctrl + O

RealSpeak: Tot einde van document voorlezen (menu Extra)

Shift + Ctrl + P

Dialoogvenster Openen weergeven voor het vervangen van pagina’s (menu Document)

Shift + Ctrl + R

Dialoogvenster Pagina’s draaien openen om pagina’s te draaien in plaats van alleen de weergave

Shift + Ctrl + S

Opslaan als (menu Bestand)

Shift + Ctrl + T

RealSpeak: Stoppen (menu Extra)

Shift + Ctrl + U

Uitlijnen op raste
r aan/uit (menu Beeld)

Shift + Ctrl + V

RealSpeak: Onderbreken/hervatten (menu Extra)

Shift + Ctrl + W

Alle vensters sluiten (menu Venster)

Shift + Ctrl + 5

Opslaan naar SharePoint (menu Bestand)

   
 

Verplaatsen binnen en tussen documenten

PgDn

Halve pagina omlaag gaan

PgUp

Halve pagina omhoog gaan

Ctrl + Home

Naar eerste pagina gaan

Ctrl + End

Naar laatste pagina gaan

Ctrl + PgDn

Naar volgende pagina gaan

Ctrl + PgUp

Naar vorige pagina gaan

Alt + pijl-links

Naar vorige weergave gaan

Alt + pijl-rechts

Naar volgende weergave gaan

Alt + F4

Huidig document en programma sluiten bij het sluiten van het laatste document

Alt + F6

Schakelen tussen geopende documenten

Ctrl + F4

Huidig document sluiten, maar niet het programma sluiten

 

Raadpleeg voor toetsaanslagen ter besturing van Jaws de Toetsenbordgids, ingedeeld op acties.

 

Voor het openen van alle menuopties kunnen andere combinaties met de Alt-toets worden gebruikt. Deze combinaties zijn hier niet vermeld, omdat de desbetreffende onderstreepte tekens op het scherm worden weergegeven.

Toetsenbordgids, ingedeeld op toetsaanslagen