Een index insluiten

U kunt in een geopend PDF-document een zoekindex insluiten. Met een ingesloten index wordt een bestand groter, maar kunt u sneller zoeken in lange documenten. Eenmaal ingesloten blijft de index deel uitmaken van het bestand tenzij de index wordt verwijderd. Daarmee kunt u altijd en overal snel in het bestand zoeken.

 

Een index in het document insluiten, bijwerken of verwijderen

  1.  Open het bestand en selecteer Document > Indexeren > Ingesloten index.

    Het dialoogvenster Ingesloten index verschijnt. Hiermee kunt u een ingesloten index maken, bijwerken en verwijderen.
     

  2. Klik in het dialoogvenster Ingesloten index op een van de volgende knoppen:

Maken als er nog geen index is voor het geopende PDF-bestand;

Bijwerken als u een ingesloten index wilt bijwerken na wijzigingen in het PDF-bestand.

Verwijderen als u een ingesloten index wilt verwijderen uit het geopende PDF-bestand;

Stoppen als u het maken van een index wilt annuleren.

 

U kunt in één keer zoekindexen genereren voor een grote groep PDF-bestanden, maar deze worden niet ingesloten.

 

 

Een index insluiten