Volledige tekstindexen maken

Na de juiste voorbereidingen kunt u een index maken.
 

Een volledige tekstindex maken

 1. Kies Document > Indexeren > Volledige tekstindexen maken en klik vervolgens in het dialoogvenster Catalogus op Nieuw.

 2. Typ in het veld Titel een naam voor het indexdefinitiebestand.

 3. Typ in het veld Beschrijving een beschrijving van het document.

 4. Typ in het veld Stopwoorden de woorden die u tijdens het zoeken wilt negeren.

 5. Typ in het veld Aangepast aangepaste termen voor de index.

 6. Klik naast het veld Inclusief map op Toevoegen om de map met PDF-bestanden te selecteren die u wilt opnemen in de index. Herhaal deze stap als u meer mappen wilt toevoegen. Als u de PDF-bestanden met bijbehorende index later naar een server of website wilt verplaatsen, kunt u de PDF-bestanden het beste in één map plaatsen.

 7. Klik naast Exclusief map op Toevoegen om een submap van een map uit de lijst Inclusief map te selecteren. Herhaal deze stap indien gewenst. De geselecteerde submappen worden tijdens het indexeren overgeslagen.

 8. Klik op Samenstellen en geef de locatie voor het indexbestand op. Klik op Opslaan.

Bepaalde woorden uitsluiten

U kunt veelvoorkomende woorden, zoals een, de, op, van en voor uitsluiten van indexering. Deze zogeheten stopwoorden mogen maximaal 128 tekens bevatten en er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Als u dergelijke woorden uitsluit, kan de index 10 tot 15 procent kleiner worden waardoor de zoeksnelheid verbetert. Gebruikers kunnen dan echter niet zoeken naar zinsdelen waarin stopwoorden voorkomen. Als u dus een index met een instructiebestand naar uw collega’s stuurt, moet u hierin de stopwoorden vermelden.
 

Woorden uitsluiten van indexering

 • Kies Document > Indexeren > Volledige tekstindexen maken.

 • Typ in het veld Stopwoord een woord dat u wilt uitsluiten en klik op Toevoegen. Herhaal deze stap als u meer woorden wilt uitsluiten.

 • Als u een woord wilt verwijderen uit de lijst Stopwoorden (en wilt opnemen in de indexering), selecteert u het woord en klikt u op Verwijderen.

Volledige tekstindexen maken