Zoeken in map

Als u in een map zoekt, kunt u de zoekbewerking beperken tot de PDF-bestanden in één map (met of zonder submappen) en tot de waarden in de standaardvelden (Auteur, Titel, Onderwerp, Trefwoorden, enzovoort) van de PDF-eigenschappen.
 

Zoeken in een opgegeven map

  1. 1. Klik op de knop Zoeken PDF Converter search Zoeken in map op de werkbalk Bestand om het dialoogvenster Zoeken te openen.

  2. Typ de zoekwoorden.

  3. Kies de optie Map selecteren bij Zoeken in en selecteer een doelmap in het dialoogvenster Map selecteren. De geselecteerde map (lokale map of netwerkmap) wordt weergegeven in het vak Zoeken in.

  4. Selecteer de zoekopties. Voor zoekbewerkingen in mappen is een extra optie beschikbaar, namelijk Inclusief submappen. Selecteer deze optie als u wilt zoeken in alle submappen.

  5. Klik op >> Geavanceerd om extra zoekcriteria te gebruiken. Zie Zoekopties selecteren voor meer informatie.

  6. Klik op Zoeken. De zoekresultaten worden weergegeven.

  7. Klik op een resultaat in de lijst om de desbetreffende pagina met het gemarkeerde zoekresultaat weer te geven.

Opmerking

Als u mappen heeft met veel PDF-bestanden die u niet vaak wijzigt, kunt u het zoeken versnellen door een index te genereren en via de index te zoeken.

Zoeken in map