Zoeken met Booleaanse operatoren

Als u Booleaanse (ofwel logische) operatoren gebruikt bij het zoeken in PDF-documenten, kunt u zoekcriteria op heldere wijze combineren. Zo beschikt u over meer zoekopties. U kunt ze alleen gebruiken als u in meerdere documenten zoekt, niet als u zoekt met patronen of maskers. Als u met de nieuwe interface meerdere woorden of woordgroepen zoekt, wordt met een OF-bewerking gezocht. Dat betekent dat alle vindplaatsen van iedere zoekreeks gemeld worden. Voor dergelijke zoekopdrachten heeft u dus geen Booleaanse operatoren meer nodig. Zoekopdrachten met EN-bewerkingen (waarbij beide reeksen aangetroffen moeten worden en dus minder resultaten worden gegenereerd) kunt u alleen met Booleaanse operatoren uitvoeren.

 

Een Booleaanse zoekvraag gebruiken bij het zoeken in meerdere documenten

 1. Open het dialoogvenster Zoeken.

 2. Kies de optie Index selecteren in de vervolgkeuzelijst Zoeken in, selecteer in het dialoogvenster Index Manager een index en klik op OK.

 3. Klik op >> Geavanceerd en kies in de vervolgkeuzelijst Voorwaarden de optie Booleaanse zoekvraag.

 4. Typ de zoekvraag en gebruik Booleaanse operatoren en de juiste syntaxis.

 5. Klik op Zoeken. De resultaten verschijnen onder in het dialoogvenster Zoeken.

 6. Klik op een item in de resultatenlijst om de pagina met gemarkeerde tekst te bekijken. Rechts onder in de lijst met resultaten ziet u hoe vaak de gezochte tekst is gevonden.

Veelgebruikte Booleaanse operatoren

 • AND (&): Als u dit tussen twee zoekwoorden plaatst, worden alleen documenten gezocht die beide woorden bevatten. Dit beperkt de zoekopdracht, omdat documenten die slechts een van de woorden bevatten, niet worden gevonden.

 • OR ( | ): Als u dit tussen twee zoekwoorden plaatst, worden alle documenten gezocht die een van beide woorden bevatten. Dit geeft meer resultaten, omdat er meer documenten aan deze voorwaarde zullen voldoen. Documenten met beide woorden worden ook opgenomen in de lijst met resultaten.

 • EXCLUSIVE OR (^): Als u dit tussen twee zoekwoorden plaatst, worden alle documenten gezocht die één van beide woorden, maar niet beide woorden bevatten.

 • NOT (~): Als u dit vóór een zoekwoord zet, worden alle documenten waarin dat woord voorkomt, uitgesloten. U kunt dit combineren met een andere zoekvraag. Als u bijvoorbeeld ‘Factuur NOT Nuance’ typt, worden alle documenten gevonden waarin het woord Factuur wel, maar het woord Nuance niet voorkomt.

 • Gebruik haakjes om de volgorde van de bewerkingen op te geven. Typ bijvoorbeeld het volgende:

  Europa & (Parijs | Amsterdam)

  Eerst wordt er met OR gezocht naar Parijs en Amsterdam. Vervolgens wordt er in de resultaten met AND gezocht naar het woord Europa. Met deze zoekvraag vindt u eerst alle documenten waarin ofwel Parijs ofwel Amsterdam voorkomt en vervolgens worden alleen de documenten met daarin Europa behouden.

In de volgende voorbeelden zijn A en B zoekwoorden of zoektekst. In het diagram geven de groene delen aan waar de resultaten zich bevinden.

 

Operator

Symbool

Voorbeelden

Diagram

AND

&

A AND B
A & B

PDF Converter vd a and b Zoeken met Booleaanse operatoren

OR

|

A OR B

A | B

PDF Converter vd a or b Zoeken met Booleaanse operatoren

EXCLUSIVE OR

^

A EXCLUSIVE OR B
A ^ B

PDF Converter vd a exc or b Zoeken met Booleaanse operatoren

NOT (zelfstandig)

~

NOT A
~ A

PDF Converter vd not a Zoeken met Booleaanse operatoren

NOT (gecombineerd)

~

A NOT B
A ~ B

PDF Converter vd a not b Zoeken met Booleaanse operatoren

 

Bij NOT A vertegenwoordigt het groene gebied alle bestanden die deel uitmaken van de zoekopdracht.
 

Opmerking

Als u indexbestanden doorzoekt, kunt u de jokertekens * (sterretje) en ? (vraagteken) niet gebruiken.

 

Zoeken met Booleaanse operatoren