Zoeken met patronen en maskers

U kunt niet alleen zoeken naar een of meer tekstreeksen, maar ook met behulp van vooraf gedefinieerde patronen of van maskers (door de gebruiker gedefinieerde patronen).

Als u wilt zoeken met patronen of maskers, gaat u naar het menu Bewerken. Zie Zoeken voor meer informatie. U kunt deze bewerking ook uitvoeren met zwartmaking. Gevonden elementen worden dan gemarkeerd voor zwartmaking. Zie Tekst zoeken en zwart maken voor meer informatie. U kiest deze optie via het menu Document. U kunt deze bewerking ook uitvoeren met markeren. Gevonden elementen worden dan gemarkeerd, doorgehaald of onderstreept. U kiest deze optie in de vervolgkeuzelijst Tekstmarkering op de werkbalk Opmerkingen. U kunt patronen en maskers ook gebruiken met de opdracht Scannen en markeren in het menu Scannen. Zie PDF-bestanden maken vanaf een scanner.

 

Patronen zoeken

Kies Patronen in het betreffende dialoogvenster Zoeken. Kies vervolgens een patroon. Een statische tekst geeft de structuur aan die gezocht wordt, met voorbeelden.

 

Burgerservicenummers

Deze nummers zijn samengesteld volgens het Amerikaanse model, met negen aaneengesloten cijfers of negen cijfers die gescheiden zijn door leestekens: nnn-nn-nnnn.

 

Telefoonnummers

Hiermee vindt u gegevens die de structuur van een Amerikaans telefoonnummer hebben, met of zonder netnummer en landcode. Netnummers tussen haakjes worden geaccepteerd.

 

Creditkaartnummers

Deze nummers bestaan uit 16 aaneengesloten cijfers of vier groepjes van ieder vier cijfers die gescheiden zijn door leestekens.

 

E-mailadressen

Dit patroon zoekt naar het apenstaartje met voorafgaande en aansluitende tekens en veelvoorkomende domeinnamen, zoals .com, .net. en .org.

 

Datums

Dit patroon accepteert een groot aantal verschillende datumnotaties: verschillende volgordes, met tekst- of nummernotatie en met verschillende scheidingstekens.

 

Zoeken met maskers

Als de vooraf gedefinieerde patronen voor u niet toereikend zijn, kunt u een masker gebruiken, bijvoorbeeld als telefoonnummers in uw documenten anders zijn opgebouwd of als u elementen met een vaste structuur wilt zoeken die niet overeenkomt met een van de vaste patronen, zoals kentekens, vluchtnummers en document-ID’s binnen uw eigen systeem.

 

Kies Arbitrair masker in het betreffende dialoogvenster Zoeken. Definieer vervolgens een masker. Met het masker bepaalt u hoeveel tekens worden gezocht en of dat cijfers, letters of leestekens zijn of een combinatie hiervan. In een statische lijst staat een uitgebreid overzicht van de geldige tekens. Dit is een verkorte lijst:

 

A = Alleen een letter van het Engelse alfabet, hoofd- en kleine letters (A-Z, a-z)

9 = Alleen een cijfer (0-9)

O = Letter of cijfer

X = Letter, cijfer of leesteken (maar geen letters met een accentteken)

 

 

Tip

Zorg ervoor dat het masker goed is gedefinieerd, met name als u wilt zoeken en zwart maken.

 

 

Zoeken met patronen en maskers