Zoeken

Gebruik voor eenvoudige zoekopdrachten in alleen de huidige PDF het dialoogvenster Snel zoeken. Voor ingewikkelde zoekopdrachten opent u het dialoogvenster Zoeken. Hiermee kunt u in meerdere bestanden zoeken, de zoekopdracht verfijnen door meer criteria op te geven en geavanceerde zoekopties gebruiken.

 

U geeft een zoekopdracht op via het menu Bewerken. In PDF Converter Professional kunt u op verschillende manieren de volledige tekst van PDF-bestanden doorzoeken. U kunt zoeken in:

  • één woord of een woordgroep zoeken;

  • meerdere woorden of woordgroepen zoeken;

  • met vooraf gedefinieerde patronen zoeken;

  • met zelfgedefinieerde patronen (arbitraire maskers) zoeken.

Zie Dialoogvenster Zoeken en Zoeken met patronen en maskers.

 

U kunt ook opgeven waar de zoekopdracht moet worden uitgevoerd:

Door te zoeken in een map kunt u de zoekbewerking beperken tot één map (met of zonder submappen) en tot de waarden in de standaardvelden (Auteur, Titel, Onderwerp, Trefwoorden, enzovoort) van de PDF-eigenschappen. Zie Zoekopties selecteren. Zoeken via de index gaat veel sneller omdat hierbij een vooraf gegenereerde index wordt gebruikt. Het is ook flexibeler. U kunt de zoekopdracht uitbreiden door een aantal zoekmappen en submappen te definiëren. U kunt de zoekopdracht ook beperken door niet alleen gebruik te maken van de standaardvelden van PDF-eigenschappen, maar ook van aangepaste velden met door u gedefinieerde waarden.

U kunt voor elk van bovenstaande opties algemene zoekcriteria als Identieke hoofdletters/kleine letters of Heel woord opgeven. Daarnaast kunt u aangeven of u ook in opmerkingen en bladwijzers wilt zoeken.

 

Logische operatoren

Als u in meerdere documenten zoekt, kunt u met de volgende logische operatoren de zoekopdracht verfijnen:

AND: &

OR: |

NOT: ~

Haakjes: ( )

 

Gebruik haakjes om de volgorde te definiëren waarin Booleaanse operatoren worden uitgevoerd. Zie Zoeken met Booleaanse operatoren voor meer informatie en schema’s waarin u het effect van deze operatoren ziet.

 

Zoeken naar zwartgemaakte of gemarkeerde elementen

Zoekopdrachten kunnen als volgt met andere programmafuncties worden gecombineerd:

 

Zoeken en zwart maken: Gevonden elementen worden gemarkeerd voor zwartmaking. Zie Tekst zoeken en zwart maken voor meer informatie. U kiest deze optie via het menu Document.

Zoeken en markeren: Gevonden elementen kunnen worden gemarkeerd, doorgehaald of onderstreept. U kiest deze optie in de vervolgkeuzelijst Tekstmarkering op de werkbalk Opmerkingen.

Scannen en markeren: Gevonden elementen kunnen worden gemarkeerd, doorgehaald, onderstreept of gemarkeerd voor zwartmaking. Deze bewerking kan niet op meerdere reeksen tegelijkertijd worden uitgevoerd. U kiest deze optie in het menu Scannen. Zie PDF-bestanden maken vanaf een scanner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken