Documenten bewerken in Word

Als u start vanuit het dialoogvenster Bestand openen met het bestandstype XPS/PDF, kunt u het Word-document niet vooraf een naam geven. Het wordt in Word weergegeven met de oorspronkelijke (PDF- of XPS-)naam. U kunt dit bestand wel bewerken zonder het eerst op te slaan, maar het is een goed idee om het op te slaan met de opdracht Opslaan als voordat u het op grote schaal gaat bewerken. Het bronbestand kan pas door andere gebruikers worden geopend wanneer het geconverteerde bestand is opgeslagen.

  • Klik niet op Opslaan. Hierdoor wordt het oorspronkelijke bestand overschreven met het geconverteerde bestand. Gebruik altijd Opslaan als.

  • Klik niet op Sluiten als u het geconverteerde bestand niet heeft opgeslagen. Als u dat wel doet, gaat het geconverteerde bestand verloren. Volgens Word is er niets met het document gebeurd en lijkt er geen informatie verloren te gaan. Zo kunt u het resultaat van een wellicht tijdrovende conversie kwijtraken.

  • Als u op Sluiten klikt nadat u het bestand heeft gewijzigd, wordt u gevraagd of u het bestand als Word-document wilt opslaan. Doe dit niet. Hierdoor wordt het oorspronkelijke bestand overschreven met het geconverteerde bestand.

In alle andere gevallen wordt de naam van het Word-document vóór de conversie gedefinieerd, zodat u het bestand probleemloos kunt bewerken en opnieuw opslaan.

 

PDF Converter in PDF Professional maakt een zo getrouw mogelijke kopie van de oorspronkelijke pagina’s, waarbij kolommen, koppen, afbeeldingen en elementen in frames onveranderd blijven. Het programma heeft hiervoor twee opties: Doorlopende kolom en True Page. Als u True Page kiest, worden alle pagina-elementen in tekstvakken of -frames geplaatst. Met Doorlopende kolom worden vakken zoveel mogelijk vermeden. De pagina wordt ingedeeld op basis van kolommarkeringen, alineamarkeringen en marge-instellingen.

Als de omgezette pagina er anders uitziet, kan de oorspronkelijke lay-out vaak snel worden hersteld, bijvoorbeeld door kolom- of alineamarkeringen te verwijderen of toe te voegen.

Zorg ervoor dat u via de knop Weergeven / verbergen PDF Converter button show Documenten bewerken in Word alle opmaakmarkeringen in het geconverteerde document ziet.

 

Kolommen

Kolommen verwijderen

Als u de kolommen die door PDF Converter zijn gegenereerd niet nodig heeft, doet u het volgende:

  1. Klik op Kolommen PDF Converter button column Documenten bewerken in Word of selecteer in het menu Opmaak de optie Kolommen.

  2. Selecteer Eén kolom.

Selecteer in Word 2007 en 2010 op het tabblad Pagina-instelling de optie Eén in de groep Kolommen.

 

Kolommarkeringen verwijderen

PDF Converter zet kolommarkeringen aan het einde van de oorspronkelijke kolommen om de oorspronkelijke lay-out te handhaven.

 

Als u het teken voor de kolommarkering wilt weergeven in de afdrukweergave, selecteert u Extra > Opties > Weergave. Selecteer vervolgens Alles onder Niet-afdrukbare tekens.

Soms past de kolomtekst niet goed in de beschikbare ruimte. In dat geval kunnen de oorspronkelijke kolommarkeringen in de volgende kolom terechtkomen, waardoor er een nieuwe kolom ontstaat. Dit is gemakkelijk op te lossen door de kolommarkering te verwijderen.

U kunt dezelfde handeling toepassen als u een grote hoeveelheid tekst aan het origineel toevoegt.

 

Kolommarkeringen toevoegen

U geeft als volgt precies aan waar de volgende kolom moet beginnen:

  1. Selecteer Eindemarkering in het menu Invoegen.

  2. Selecteer Kolomeinde.

Selecteer in Word 2007 en 2010 op het tabblad Pagina-instelling de optie Kolom in de groep Eindemarkeringen.

 

Frames en tekstvakken

Afbeeldingen worden in tekstvakken of frames geplaatst. Zie het onderwerp ‘Verschillen tussen tekstvakken en frames’ in de Help-functie van Microsoft Word. Als het einde van een alinea niet zichtbaar is, bladert u omlaag in het tekstvak om het te zien. Pas de grootte van het tekstvak aan of selecteer de tekst en verklein de tekengrootte tot alle tekst zichtbaar is.

 

Tabellen

In een bronbestand wordt een tabel meestal niet als tabel opgeslagen, maar als een groep tekstreeksen afkomstig uit cellen. Nuance PDF Professional reconstrueert de tabellen. Dit werkt het beste bij gerasterde tabellen (tabellen met celscheidingslijnen), maar ook niet-gerasterde tabellen kunnen worden omgezet.

 

Lettertypen

PDF Professional extraheert geen lettertypen die zijn ingesloten in het PDF-/XPS-bestand. Het programma interpreteert grootte, vorm, dikte en type dat in het PDF-/XPS-bestand wordt aangetroffen en gebruikt vervolgens een lettertype op de computer dat hier optimaal bij aansluit. Hoe meer lettertypen u heeft geïnstalleerd, des te nauwkeuriger de lettertypeweergave.

 

Documenten bewerken in Word