Conversiegegevens

Paginaformaten

  • Het maximale paginaformaat dat Microsoft Word ondersteunt, is 55,88 x 55,88 cm (22 x 22 inch).

Resolutie

  • De resolutie van de afbeeldingen op de PDF-/XPS-pagina’s wordt verkleind tot de waarde die is opgegeven bij Resolutie voor afbeeldingen. Deze optie is beschikbaar in elk verwerkingsvenster: Standaarddocument, Juridisch, Spreadsheet of Formulier.

Lay-out

  • Als de lay-out te veel afwijkt van de oorspronkelijke lay-out en u over OmniPage beschikt, kunt u de bronbestanden met dit programma converteren. Het biedt meer controle over de opmaak en conversie dan de ingebouwde OCR-module. Zie OmniPage gebruiken.

Taal

  • De taal die wordt toegewezen aan geconverteerde documenten is afhankelijk van de Windows-instellingen op uw computer. Als dit een andere taal moet zijn, selecteert u het hele geconverteerde document, of delen ervan, en stelt u de juiste taal in met behulp van de menuoptie Extra/Taal/Taal instellen in Microsoft Word of Tools/Language/Settings in WordPerfect.

Wachtwoordbeveiliging

  • Gecodeerde (met een wachtwoord beschermde) PDF-bestanden of PDF-bestanden die zijn beveiligd tegen afdrukken of kopiëren kunnen alleen worden geconverteerd als u beschikt over de juiste wachtwoorden. Het programma vraagt zo nodig om een wachtwoord. Zie PDF-bestanden met wachtwoord.

Voorbeelden

  • Dit programma wordt geleverd met voorbeeldbestanden die zijn geïnstalleerd in de map Mijn documenten. Deze bestanden staan ook in de doelmap van de installatie.

  • Voor de voorbeelden zijn veelvoorkomende bronbestanden gebruikt die na de conversie door PDF Converter een maatstaf vormen voor de kwaliteit van de conversie.

 

Aanvullende informatie