Bestanden openen

U kunt de bronbestanden (PDF of XPS) die u wilt converteren, openen

Opmerking

Tijdens het openen van beveiligde PDF-bestanden verschijnt het dialoogvenster Wachtwoord.

 

 

Bestanden openen