De bestandsvolgorde definiëren

De bestanden worden verwerkt in de volgorde waarin ze in de bestandslijst van de PDF Converter-assistent staan. Deze bestandsvolgorde is mogelijk belangrijk als u de resultaten in één bestand wilt opslaan. (In het venster Uitvoeropties kunt u onder Conversietype de optie Uitvoer combineren in één bestand selecteren.)

 

De volgorde van bestanden in de lijst wijzigen

  1. Selecteer het bestand dat u een andere plaats in de lijst wilt geven.

  2. Klik op Omhoog PDF Converter move up De bestandsvolgorde definiëren om het geselecteerde bestand hoger in de bestandslijst te plaatsen of op Omlaag PDF Converter move down De bestandsvolgorde definiëren om het lager in de lijst te plaatsen.

Tip

U kunt een bestand in de bestandslijst naar een andere locatie slepen.

 

De bestandsvolgorde definiëren