Geconverteerde bestanden opslaan

Het geconverteerde bestand wordt opgeslagen met de naam van het uitvoerbestand, het bestandstype en de maplocatie die u vóór de conversie in de PDF Converter-assistent heeft geselecteerd.

Dit geldt voor directe conversie (behalve als u directe conversie start met de opdracht Bestand > Openen van Microsoft Word). Als u niet zeker weet of de uitvoeropties geschikt zijn, moet u deze in de PDF Converter-assistent controleren voordat u een directe conversie start.
 

Uitvoermap

Als u PDF Professional voor het eerst start, is Mijn documenten de standaard uitvoermap.
 

Een andere standaard uitvoermap opgeven

 1. Klik op de knop Uitvoer of selecteer in het menu Beeld de optie Uitvoerindeling om het venster Uitvoeropties van de PDF Converter-assistent te openen.

 2. Selecteer een van de volgende opties onder Standaard uitvoermap:

  • Gelijk aan bronmap

  • Map Mijn documenten

  • Andere map

Als u Andere map selecteert, moet u ook een map opgeven. Klik op PDF Converter browse Geconverteerde bestanden opslaan en selecteer een map waarin u de doelbestanden wilt opslaan.

 

Naam van uitvoerbestand

De naam van het uitvoerbestand wordt automatisch gemaakt op basis van de naam van het invoerbestand. Alleen de extensie is anders. De extensie van het uitvoerbestand wordt bepaald door de geselecteerde uitvoerindeling.

Voorbeeld: U converteer het bestand tabel.pdf, dat een groot aantal tabellen bevat. De geselecteerde verwerkingsmodus is Spreadsheet en de uitvoerindeling is Microsoft Excel. Het doelbestand wordt opgeslagen als tabel.xls.

Deze bestandsnaam wordt aangeboden in het invoervak Naam van uitvoerbestand. U kunt de naam desgewenst wijzigen.

 

De naam van het uitvoerbestand wijzigen

 • Typ een andere naam in het invoervak Naam van uitvoerbestand van het venster Uitvoeropties.

Opslaan in Microsoft Word

 

Als u de directe conversie start via de opdracht Bestand > Openen van Microsoft Word, kunt u niet vooraf een naam opgeven voor het uitvoerbestand.  

 • Gebruik in Microsoft Word Opslaan als om het oorspronkelijke PDF- of XPS- bestand niet te overschrijven.

Zie ook Documenten bewerken in Word.

 

Opslaan in een DMS  

 

Dit is beschikbaar als PDF Converter een onderdeel is van PDF Professional Enterprise. Dit is alleen mogelijk als u over minimaal één DMS op uw computer beschikt. Als u bestanden wilt opslaan op een SharePoint-site, biedt PDF Professional een specifieke interface. Andere DMS-programma’s gebruiken hiervoor hun eigen clientprogramma’s. Zie Systeemvereisten voor een overzicht van ondersteunde DMS-programma’s.

 

Een uitvoerbestand opslaan in een DMS

 1. Open het venster Uitvoeropties en kies in het selectievak DMS een documentmanagementsysteem.

 2. Selecteer desgewenst de optie Lokale kopie behouden.

De vervolgkeuzelijst DMS bevat alleen de naam van een DMS als dit DMS op uw computer is geïnstalleerd. U ziet voor elke gedetecteerd DMS één menuoptie. Zie Systeemvereisten voor een overzicht van ondersteunde DMS-programma’s.

Als u meerdere bestanden genereert, voegt u ze één voor één toe aan het DMS.

U heeft toegang tot Microsoft SharePoint via drie dialoogvensters. Deze zijn beschreven in Starten vanuit een DMS. Andere documentmanagementsystemen zijn toegankelijk via hun eigen gebruikersinterface.

 

Geconverteerde bestanden opslaan