Het conversieproces

U kunt een conversie uitvoeren

Converteren via de PDF Converter-assistent

  1. Open de bronbestanden die u wilt converteren met de PDF Converter-assistent.

  2. Bekijk desgewenst vooraf de inhoud.

  3. Bepaal de bestandsvolgorde.

  4. Bepaal de verwerkingsmodus en definieer de verwerkingsopties.

  5. Selecteer een uitvoerindeling en definieer de uitvoeropties.

  6. Start de conversie.

  7. Bekijk de doelbestanden.

Converteren via directe conversie

  • Start de conversie zonder Converter-assistent vanuit Windows Verkenner, Microsoft Outlook of Lotus Notes of via Bestand > Openen in Microsoft Word.

De conversie wordt onmiddellijk uitgevoerd op basis van de bestaande of vooraf gedefinieerde instellingen en het geconverteerde, bewerkbare document wordt weergegeven in het doelprogramma.

Het conversieproces