OmniPage gebruiken

PDF Professional bevat een krachtige ingebouwde OCR-module, die vergelijkbaar is met de OCR-module van OmniPage 17.

In bepaalde gevallen kunt u echter beter Nuance® OmniPage® gebruiken. U heeft dan namelijk meer controle over het OCR-proces, want u kunt:

 • geselecteerde paginavlakken converteren;

 • kiezen uit vier opmaakniveaus in plaats van twee (zie hieronder);

 • alle aspecten van het OCR-proces beheren. U kunt bijvoorbeeld:

  • per pagina handmatig zones instellen;

  • in meerdere talen de spelling controleren en proeflezen;

  • werken met een dynamisch verificatievenster, zodat u sneller de tekst kunt controleren;

  • de tekst laten teruglezen;

  • en meer.

 • nieuwe pagina’s in het geconverteerde document scannen;

 • nieuwe pagina’s toevoegen uit fax- of beeldbestanden;

 • uw werk opslaan in andere indelingen, bijvoorbeeld de interne indeling van OmniPage voor het uitwisselen van documenten met andere OmniPage-gebruikers.

De vier beschikbare opmaakniveaus voor opslaan in OmniPage zijn:

 

1. Doorlopende pagina

De pagina’s behouden de lay-out van de originele pagina’s. Afbeeldingen en elementen in frames worden in tekstvakken geplaatst. Overige tekst wordt zoveel mogelijk overgebracht zonder gebruik te maken van tekstvakken. PDF Professional biedt deze mogelijkheid onder de naam Doorlopende kolom. Zie Standaarddocument.

 

2. True Page

De pagina’s behouden de lay-out van de originele pagina’s, maar alle elementen worden in tekstvakken geplaatst, ook tekst in kolommen. Deze vormgeving is ook beschikbaar in PDF Professional. Zie Standaarddocument.

 

3. Tekst met opmaak

De tekst wordt ontdaan van kolommen, maar tekstkenmerken, afbeeldingen en tabellen blijven behouden.

 

4. Tekst zonder opmaak

De tekst wordt ontdaan van kolommen en als platte tekst weergegeven. Afbeeldingen en tabellen blijven behouden, maar niet op hun oorspronkelijke plaats. Deze optie is handig voor gebruikers die de inhoud van het bestand opnieuw willen opmaken.

 

OmniPage gebruiken