Starten met de knop PDF converteren

 

PDF Converter starten met de knop PDF converteren

 1. Open het document dat u in PDF Professional wilt converteren.

 2. Klik op de knop PDF Converteren PDF Converter saveas Starten met de knop PDF converteren op de werkbalk Bestand om de vervolgkeuzelijst te openen.

  PDF Converter saveas dropdown Starten met de knop PDF converteren

 3. Kies een combinatie van modus en doel uit deze vijf opties om het bestand direct te converteren met de bestaande instellingen voor de gekozen modus.

  of

  Kies PDF Converter starten om de PDF Converter-assistent te openen en alle instellingen te bekijken.
   

 4. Voer in het dialoogvenster Opslaan als een bestandsnaam in als u direct wilt converteren. Het geconverteerde document wordt geopend in het doelprogramma.
   

 5. Kies de eerste opdracht om een PDF-bestand te converteren naar een XPS-document.
   

 6. Kies MRC PDF om een nieuwe PDF te genereren op basis van de huidige PDF. Het PDF-invoerbestand wordt onderzocht om te bepalen welke pagina’s een bruikbare tekstlaag hebben. Deze pagina’s worden ongewijzigd overgenomen in de nieuwe PDF. MRC-compressie wordt alleen toegepast op pagina’s met alleen beeld. Ga naar Beeldcompressie om na te gaan in welke gevallen MRC-compressie effectief is. Via Instellingen in het dialoogvenster Opslaan als kunt u het gewenste compressieniveau kiezen.
   

 7. Kies Doorzoekbare PDF om een nieuwe PDF te genereren op basis van de huidige PDF. Het PDF-invoerbestand wordt onderzocht om te bepalen welke pagina’s een bruikbare tekstlaag hebben. Deze pagina’s worden ongewijzigd overgenomen in de nieuwe PDF. Op alle pagina’s met alleen beeld wordt OCR uitgevoerd om een tekstlaag voor deze pagina’s te maken. Via Instellingen in het dialoogvenster Opslaan als kunt u de gewenste OCR-taal kiezen.
   

 8. Kies Unicode-tekst om de tekst uit de huidige PDF te extraheren en op te slaan als tekstbestand dat u kunt lezen in Kladblok, WordPad of een andere teksteditor. Alle afbeeldingen en opmaak verdwijnt. Voor deze extractie wordt geen OCR gebruikt, dus pagina’s met alleen beeld leveren geen resultaten op.

Opmerking

Er is ook een knop Gebied converteren. Kies eerst de functie Gebied selecteren om een gedeelte van de pagina te definiëren en vervolgens Gebied converteren in het menu Extra of uit de vervolgkeuzelijst. Kies een bestemming in het dialoogvenster Opslaan als dat vervolgens verschijnt. Bij de conversie worden de huidige instellingen voor het gekozen doel gebruikt.

 

 

 

//

Starten met de knop PDF converteren