Starten vanuit Lotus Notes

Starten vanuit de Lotus Notes-werkbalken

 1. Kies in het hoofdvenster of het berichtvenster van Lotus Notes de knop Instellingen PDF Converter button settings Starten vanuit Lotus Notes op de werkbalk Nuance PDF voor Lotus Notes. Het dialoogvenster Instellingen verschijnt.

 2. Kies in het venster PDF Converter-instellingen van het dialoogvenster Instellingen een van de volgende opties:

  • PDF Converter-assistent gebruiken om de bijlage(n) vooraf te bekijken;

  • PDF zonder assistent converteren als voor directe conversie. Selecteer vervolgens het doelprogramma voor het uitvoerbestand.

  • Alle bijlagen converteren of Vragen om selectie voor berichten met meerdere bijlagen.

 1. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.
   

 2. Selecteer een bericht met een of meer PDF- of XPS-bijlagen.

 3. Klik in het hoofdvenster of het berichtvenster van Lotus Notes op de knop PDF Converter button conv6 Starten vanuit Lotus Notes op de werkbalk Nuance PDF voor Lotus Notes. (Als u de knop PDF Converter 7 niet ziet, klikt u met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats op de werkbalk en selecteert u Nuance PDF voor Lotus Notes.)

 1. Kies in het dialoogvenster Lijst met bijlagebestanden de bijlagen die u wilt converteren als het bericht meerdere bijlagen heeft en u Vragen om selectie heeft geselecteerd. Klik op OK.
   

 2. De conversie wordt als volgt gestart:

 • Als u PDF Converter-assistent gebruiken heeft geselecteerd, verschijnt de assistent.

  Bekijk een voorbeeld van de bijlagen in het venster van de assistent. Ga met de navigatieknoppen naar de andere bestanden.

  Wijzig zo nodig de instellingen.
  Start met de knop Alles converteren PDF Converter convert all Starten vanuit Lotus Notes de conversie op basis van de gekozen instellingen, of
  Gebruik de knop Selectie converteren PDF Converter convert selected Starten vanuit Lotus Notes om bestanden te groeperen die u met dezelfde instellingen wilt converteren.

 • Als u PDF zonder assistent converteren als heeft geselecteerd, worden de bestanden direct geconverteerd. U ziet een voortgangsbalk en een aantal tips.

 1. Als u dit heeft ingesteld, wordt het geconverteerde, bewerkbare document geopend in het doelprogramma.

 

Starten vanuit Lotus Notes