Starten vanuit Microsoft Outlook

 

Starten vanuit de Outlook-werkbalken

 1. Klik in het hoofdvenster of berichtvenster van Microsoft Outlook op de knop Instellingen PDF Converter button settings Starten vanuit Microsoft Outlook van de werkbalk Nuance PDF voor Outlook. Het dialoogvenster Instellingen verschijnt.

 2. Kies in het venster PDF Converter-instellingen van het dialoogvenster Instellingen een van de volgende opties:

 • PDF Converter-assistent gebruiken om de bijlage(n) vooraf te bekijken;

 • PDF zonder assistent converteren als voor directe conversie. Selecteer vervolgens het doelprogramma voor het uitvoerbestand.

 • Alle bijlagen converteren of Vragen om selectie voor berichten met meerdere bijlagen.

 1. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.
   

 2. Selecteer een bericht met een of meer PDF- of XPS-bijlagen.

 3. Klik in het hoofdvenster of berichtvenster van Microsoft Outlook op de knop PDF Converter button conv6 Starten vanuit Microsoft Outlook van de werkbalk Nuance PDF voor Outlook (behalve in Outlook 2007 of 2010).
  (Als u de knop PDF Converter 7 niet ziet, klikt u met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats op de werkbalk en selecteert u Nuance PDF voor Outlook..

 1. Kies in het dialoogvenster Lijst met bijlagebestanden de bijlagen die u wilt converteren als het bericht meerdere bijlagen heeft en u Vragen om selectie heeft geselecteerd. Klik op OK.
   

 2. De conversie wordt als volgt gestart:

 • Als u PDF Converter-assistent gebruiken heeft geselecteerd, verschijnt de assistent.

  Bekijk een voorbeeld van de bijlagen in het venster van de assistent. Ga met de navigatieknoppen naar de andere bestanden.

  Wijzig zo nodig de instellingen.
  Start met de knop Alles converteren PDF Converter convert all Starten vanuit Microsoft Outlook de conversie op basis van de gekozen instellingen, of
  Gebruik de knop Selectie converteren PDF Converter convert selected Starten vanuit Microsoft Outlook om bestanden te groeperen die u met dezelfde instellingen wilt converteren.

 • Als u PDF zonder assistent converteren als heeft geselecteerd, worden de bestanden direct geconverteerd. U ziet een voortgangsbalk en een aantal tips.

 1. Als u dit heeft ingesteld, wordt het geconverteerde, bewerkbare document geopend in het doelprogramma.

Starten vanuit een Outlook 2007 of 2010-bericht

 

PDF Converter biedt in Outlook 2007 of 2010-berichten met PDF-/XPS-bijlagen ook het tabblad en lint Nuance PDF.

Klik op het tabblad Nuance PDF op de knop PDF Converter 7 om de conversie vanuit een bericht te starten.

 

PDF Converter eng outlook add in converter Starten vanuit Microsoft Outlook

 

Opmerking

Ga naar het onderwerp Problemen oplossen als u het tabblad Nuance PDF niet ziet.

 

 

Starten vanuit Microsoft Outlook