Conversiefouten en -waarschuwingen

In de programmaberichten worden de volgende pictogrammen gebruikt:

PDF Converter icon error Conversiefouten en  waarschuwingen geeft aan dat er een fout is opgetreden.

PDF Converter icon warning Conversiefouten en  waarschuwingen geeft een waarschuwing aan.

Tips

Op de statusbalk wordt in het kort de reden van het bericht uitgelegd.

Ga met de cursor naar een bestandsnaam in de lijst om de naam van het invoer- en het uitvoerbestand te zien plus het volledige pad.

 

Bericht:

Het uitvoerbestand kan niet worden gegenereerd. Het bestand wordt niet geconverteerd.

 

Mogelijke reden:

De locatie waarin u het bestand wilt opslaan is beveiligd tegen schrijven.

Oplossing:

Wijzig de eigenschappen van de doelmap of selecteer een andere bestemming.

 

Mogelijke reden:

U probeert een alleen-lezen bestand te overschrijven.

Oplossing:

Kies een andere naam voor het uitvoerbestand.

————————————————–

Bericht:

Het uitvoerbestand bestaat al.

 

Reden:

De naam van een uitvoerbestand wordt automatisch gegenereerd op basis van de naam van het invoerbestand (alleen de extensie wordt gewijzigd in die van de geselecteerde uitvoerindeling). Er bestaat al een uitvoerbestand met dezelfde naam. Dit bestand is waarschijnlijk gegenereerd bij een eerdere conversie.

Oplossing:

U kunt volgnummers toevoegen aan de naam van het uitvoerbestand of het uitvoerbestand overschrijven.

Klik op Ja om het uitvoerbestand een volgnummer te geven (bijvoorbeeld voorbeeld_0001.doc). Klik op Nee om het bestand te overschrijven.

————————————————

Bericht:

De naam van het uitvoerbestand is gereserveerd door een ander invoerbestand.

 

Reden:

Er is één uitvoernaam gegenereerd voor invoerbestanden met dezelfde naam die in verschillende mappen staan.

Bijvoorbeeld

Invoer: C:\ voorbeeld.pdf            Uitvoer: E:\ voorbeeld.doc

Invoer: D:\ voorbeeld.pdf            Uitvoer: E:\ voorbeeld.doc

Oplossing:

Klik op Ja om de uitvoerbestanden een volgnummer te geven.

Bijvoorbeeld

Invoer: C:\ voorbeeld.pdf            Uitvoer: E:\ voorbeeld_0000.doc

Invoer: D:\ voorbeeld.pdf            Uitvoer: E:\ voorbeeld_0001.doc

———————————————–

 

 

Conversiefouten en -waarschuwingen