Fout tijdens opslaan naar DMS

Bericht:

Kan het uitvoerbestand niet opslaan naar het DMS.

Reden:

De verbinding met de DMS-server is verbroken.

Oplossing:

Als in het venster Uitvoeropties de optie Lokale kopie behouden is geselecteerd, heeft u op uw computer een kopie van het doelbestand. U kunt dit bestand handmatig naar het DMS kopiëren als de verbinding is hersteld.

Als in het venster Uitvoeropties de optie Lokale kopie behouden niet is geselecteerd, worden er tijdelijke uitvoerbestanden gemaakt. U ontvangt een lijst met de bestanden die niet naar het DMS konden worden opgeslagen. Deze lijst bevat het volledige pad naar de tijdelijke lokale bestanden. U kunt deze bestanden handmatig naar het DMS kopiëren. 

Fout tijdens opslaan naar DMS