Het venster Uitvoeropties

Dit venster verschijnt voor alle uitvoerindelingen (Word, WordPerfect, Excel, PowerPoint en RTF). De waarden die u in dit venster selecteert, worden gebruikt voor alle doelbestanden.

Klik op de knop Uitvoer of gebruik het menu Beeld in PDF Converter-assistent om het venster te openen.

 

Conversietype

Uitvoer combineren in één bestand

Een of meer bronbestanden worden geconverteerd en in één bestand opgeslagen.

Bestanden afzonderlijk converteren

PDF-/XPS-bestanden worden één voor één geconverteerd naar afzonderlijke uitvoerbestanden.
 

Standaard uitvoermap

Gelijk aan bronmap

De uitvoerbestanden worden in dezelfde map opgeslagen als het bronbestand.

Map Mijn documenten

De uitvoerbestanden worden opgeslagen in de map Documenten (Vista) of Mijn documenten (eerdere besturingssystemen) van de gebruiker.

Andere map

De uitvoerbestanden worden opgeslagen in de door u opgegeven map. U kunt een pad opgeven in het invoervak Map (bijvoorbeeld D:\Rapport\) of bladeren naar de gewenste map via PDF Converter browse Het venster Uitvoeropties. U kunt ook een nieuwe map maken voor de uitvoerbestanden.

 

Naam van uitvoerbestand

In dit invoervak wordt een naam voor het uitvoerbestand voorgesteld. U kunt hier desgewenst een andere naam opgeven. De voorgestelde naam voor het uitvoerbestand is

  • gelijk aan de naam van het invoerbestand als u de optie Bestanden afzonderlijk converteren heeft geselecteerd;

  • de naam van het eerste invoerbestand (bronbestand) als u de optie Uitvoer combineren in één bestand heeft geselecteerd.

Naast het invoervak Naam van uitvoerbestand bevinden zich de knoppen PDF Converter previous file Het venster Uitvoeropties PDF Converter next file Het venster Uitvoeropties.

Klik op PDF Converter previous file Het venster Uitvoeropties om het vorige bestand in de bestandslijst te selecteren. Klik op PDF Converter next file Het venster Uitvoeropties om het volgende bestand in de bestandslijst te selecteren.

Onder het invoervak ziet u het huidige pad.

 

Vragen bij overschrijven

Selecteer deze optie als u een waarschuwing wilt krijgen als de naam van een uitvoerbestand al bestaat. Als u deze optie niet selecteert, worden eventuele bestaande bestanden zonder waarschuwing overschreven.

 

Resultaat bekijken

Selecteer deze optie als u het geconverteerde bestand wilt bekijken. Maak de selectie ongedaan als u het doelbestand na de conversie niet wilt zien. Als u meerdere bestanden verwerkt, wordt alleen het eerste doelbestand geopend in het bijbehorende programma.

 

Office 2007-uitvoer genereren

U kunt deze optie selecteren voor Microsoft Word en Excel. Presentaties worden altijd geconverteerd naar de PowerPoint 2007-indeling (pptx). Daarom is deze optie geselecteerd en niet beschikbaar. Het selectievakje is niet beschikbaar op XP-systemen zonder .NET Framework 3.

 

Opmerking: Als het Microsoft Office-compatibiliteitspakket is geïnstalleerd op de computer, kunt u de Office 2007-uitvoerbestanden openen in een eerdere Office-versie. Als dit pakket niet is geïnstalleerd en u niet beschikt over Office 2007, kunt u met Nuance PDF Professional wel een Office 2007-uitvoerbestand maken, maar kunt u het op uw computer niet bekijken.

Ga naar de Microsoft-website http://office.microsoft.com/ voor het Microsoft Office-compatibiliteitspakket.

 

Opslaan in documentmanagementsysteem

Deze optie is beschikbaar in PDF Professional Enterprise. Als er een of meer documentmanagementsystemen op de computer zijn geïnstalleerd, kunt u in het selectievak DMS kiezen waar u de uitvoerbestanden wilt opslaan. Als u niet over een documentmanagementsysteem beschikt, is dit selectievak niet beschikbaar.

 

Lokale kopie behouden

Selecteer deze optie als u een lokale kopie van de uitvoerbestanden wilt bewaren. Maak de selectie ongedaan als u de uitvoerbestanden alleen in het documentmanagementsysteem wilt opslaan, zonder lokale kopie op uw computer.

Als deze optie niet is geselecteerd en de doelbestanden om een of andere reden niet naar het DMS kunnen worden opgeslagen, worden er tijdelijke uitvoerbestanden gemaakt op de lokale computer. U ontvangt een lijst met de bestanden die niet naar het DMS zijn opgeslagen. Deze lijst bevat het volledige pad naar de tijdelijke lokale bestanden, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden. Vervolgens kunt u ze handmatig naar het DMS kopiëren.

 

Het venster Uitvoeropties