De verwerkingsmodus kiezen

Selecteer de verwerkingsmodus op basis van

 • de kenmerken van het brondocument en

 • uw doel voor het geconverteerde bestand

Standaarddocument

 

Selecteer deze optie als u een volledig opgemaakt document wilt hebben dat u verder wilt bewerken, bijvoorbeeld contracten, brieven en artikelen. Dit is het meestgebruikte documenttype en de standaardverwerkingsmodus in de PDF Converter-assistent.

U kunt in de standaardmodus allerlei soorten documenten verwerken. Als u een speciaal doel heeft voor documenten van een bepaald type, kunt u een andere modus gebruiken.

 

Juridisch document

 

Selecteer deze optie als u juridische documenten wilt converteren met behoud van opmaak en de volgende speciale verwerkingsmogelijkheden:

 • Regelnummers in de linkermarge. Deze blijven behouden of worden verwijderd, afhankelijk van de keuze van Regelnummers behouden. Als u een juridisch document helemaal opnieuw wilt opmaken, kun u beter de oorspronkelijke regelnummers verwijderen en ze later desgewenst opnieuw genereren.

 • Een enkele of dubbele verticale streep links om de regelnummers te scheiden van de tekst en een enkele verticale streep rechts. Deze worden gedetecteerd en waar mogelijk verwijderd.

 • Eén koptekstregel op elke pagina, met informatie over de zaak, de datum waarop het document is gearchiveerd, enzovoort. Deze worden gedetecteerd en waar mogelijk verwijderd.

 • Op de eerste pagina bevindt zich meestal een koptekst die op een tabel lijkt en waarin de namen van de aanklager en de verdediger staan. Deze wordt met de juiste opmaak behouden.

 • Stempels en merktekens worden meestal behandeld als afbeeldingen. U kunt vóór de verwerking kiezen of u ze wilt behouden of verwijderen.

Gebruik de standaardmodus om de bovenstaande verwerkingsmogelijkheden te vermijden:

 

Spreadsheet

 

Deze verwerkingsmodus richt zich met name op het behoud van de originele tabelstructuren. Selecteer deze optie als

 • het document voornamelijk uit tabellen of spreadsheets bestaat, bijvoorbeeld financiële overzichten of voorraden;

 • u de inhoud van de tabellen in Microsoft Excel wilt gebruiken voor gegevensbewerking, berekeningen en statistieken. De originele opmaak van de tekst die niet in tabellen staat, is minder belangrijk.

Er zijn drie opties voor de verwerking van spreadsheets: Werkblad maken per tabel, Werkblad maken per pagina of Eén vel. Met uw keuze bepaalt u ook de verwerking van inhoud die zich niet in tabellen bevindt.

Als u Eén vel kiest, is het resultaat afhankelijk van de optie voor het opslaan die u heeft gekozen bij Uitvoeropties:

Als u Bestanden afzonderlijk converteren kiest, wordt per invoerdocument één werkblad aangemaakt.

Als u Uitvoer combineren in één bestand kiest, wordt per taak één werkblad gemaakt.

 

Opmerking

Als het belangrijk is de opmaak van alle elementen in de PDF te behouden, kunt u beter als verwerkingsmodus Standaarddocument en als uitvoerindeling Microsoft Word of Corel WordPerfect kiezen. In dat geval worden de tabellen in de PDF bewerkbare tabellen in het doelprogramma.

 

Formulier

 

Bij verwerking als formulier behoudt u de paginalay-out. De formulierelementen (selectievakjes, invoervakken en horizontale lijnen) worden gedetecteerd via methoden voor afbeeldingsverwerking en in Microsoft Word opgenomen als invulbare formuliervelden.
 

Selecteer deze optie

 • als u statische PDF-formulierbestanden zonder elektronische formulierelementen wilt converteren;

 • als u een bewerkbaar formulier in Word-indeling wilt genereren. U kunt in Microsoft Word labels wijzigen en formulierelementen toevoegen of wijzigen en het formulier vervolgens verspreiden en door anderen laten invullen.

Tijdens de verwerking als formulier worden formulierelementen gemaakt als u de optie Formulierelementen maken heeft geselecteerd.

Opmerking

Actieve formulierelementen in actieve PDF-formulieren worden niet geconverteerd. Statische elementen kunnen wel worden geconverteerd.

 

Gebruik bij formulieren de standaardmodus als u een normaal bewerkbaar document wilt genereren, waaraan u in het doelprogramma formulierelementen kunt toevoegen en activeren.

 

De verwerkingsmodus kiezen