Spreadsheet

Dit venster verschijnt in de PDF Converter-assistent als u

  • PDF Converter mode spreadsheet Spreadsheet Spreadsheet heeft geselecteerd in de vervolgkeuzelijst van de knop Modus, of

  • Spreadsheet heeft geselecteerd in het menu Opties.

U kunt in dit venster de volgende opties kiezen: Blad maken, Hyperlinks behouden, Kop- en voetteksten behouden, Verwerkingsopties en Afbeeldingen verwerken.

De enige beschikbare uitvoerindeling voor spreadsheets is Microsoft Excel.
 

Werkblad maken

Hiermee regelt u hoe u bladen in een Excel-bestand rangschikt. Het selectievak bevat drie opties:

 

Per tabel

Het Excel-bestand bevat één tabel per blad.
Elke gedetecteerde tabel wordt geconverteerd en op een apart werkblad geplaatst. Alle inhoud die niet als tabel wordt herkend, wordt op een apart werkblad aan het eind van de werkmap geplaatst. Dit werkblad, Overzicht genaamd, bevat hyperlinks naar de werkbladtabellen.

Als u deze optie selecteert, is de selectie van kop-/voettekst uitgeschakeld omdat in het gegenereerde uitvoerbestand de pagina’s van het invoerbestand niet worden gevolgd.

 

Wanneer gebruikt u deze optie?

  • Als een pagina twee of meer tabellen bevat met verschillende tabelstructuren: het aantal kolommen of de kolombreedte is anders. Opmerking: Als u voor tabellen met verschillende structuren de andere optie kiest (Blad maken per pagina), gaat de kolombreedte verloren.

  • Als de opmaak van de tekst buiten de tabellen minder belangrijk is. Opmerking: Bepaalde opmaak, zoals een structuur met meerdere kolommen of tekstcentrering, gaat verloren. In de eerste cel wordt een ononderbroken streep geplaatst.

Per pagina

Het Excel-bestand bevat één pagina per blad.

 

Wanneer gebruikt u deze optie?

  • Als een pagina slechts één tabel bevat.

  • Als de tabellen op de pagina vrijwel dezelfde structuur hebben (het aantal kolommen en de kolombreedte is vrijwel gelijk).

  • Als u de tekstinformatie samen met de tabel op één werkblad wilt plaatsen. Blokken met doorlopende tekst of afbeeldingen worden doorgaans in één cel geplaatst. Als tekst is opgemaakt als tabel, bijvoorbeeld bij een woordenlijst of een index, wordt ieder item doorgaans in een aparte cel geplaatst.

Per document

Alle inhoud die bedoeld is voor één uitvoerdocument wordt overgezet naar één werkblad. Dit is handig als u tabellen wilt verwerken die meerdere pagina’s bestrijken. Het is met name handig voor documenten met voornamelijk tabellen die allemaal min of meer dezelfde lay-out hebben. Voor documenten met gemengde inhoud en veel tekst die niet in tabellen staat, zal dit niet van pas komen. Onder ‘Per pagina’ leest u hoe u inhoud die niet in tabellen staat, kunt verwerken.

 

Als u inhoud van meerdere documenten wilt verwerken, is het exacte resultaat van deze optie afhankelijk van het conversietype dat u heeft ingesteld in het venster Uitvoeropties:

  • Als u Bestanden afzonderlijk converteren kiest, wordt per invoerdocument één werkblad aangemaakt.

  • Als u Uitvoer combineren in één bestand kiest, wordt per taak één werkblad aangemaakt (dus één werkblad voor het hele uitvoerdocument).

 

Zie Standaarddocument voor informatie over alle andere opties.

 

Opmerking

De verwerkingsinstellingen worden voor elke verwerkingsmodus apart opgeslagen.

Zie De verwerkingsmodus kiezen voor advies over de modus die het meest geschikt is voor uw doeleinden.

 

 

.

Spreadsheet