Standaarddocument

Dit venster verschijnt in de PDF Converter-assistent als u

  • PDF Converter mode standard Standaarddocument Standaard heeft geselecteerd in de vervolgkeuzelijst van de knop Modus, of

  • Standaarddocument heeft geselecteerd in het menu Opties, of

  • in PDF Converter-instellingen Automatisch converteren als standaarddocument heeft geselecteerd voor een directe conversie vanuit MS Word.

Lay-out

PDF Professional behoudt de pagina-indeling zo precies mogelijk. U heeft de keuze uit twee lay-outopties:
 

Doorlopende kolom

Afbeeldingen en elementen in frames worden in tekstvakken geplaatst. Overige tekst wordt zoveel mogelijk overgezet zonder gebruik te maken van tekstvakken, zodat de tekst kan doorlopen van de ene kolom naar de andere. Gebruik deze optie als het bronbestand een duidelijke kolomindeling heeft, waarbij de tekst van boven naar beneden en van links naar rechts loopt.
 

True Page

Wanneer u True Page® gebruikt, worden alle elementen (inclusief tekst in kolommen) in tekstvakken geplaatst. Gebruik deze optie voor pagina’s met een complexe lay-out met veel elementen in frames en bij een afwijkend tekstdoorloop van kolom naar kolom.

Opmerking

Als de lay-out na de conversie is veranderd, kunt u kijken of conversie met de andere optie een beter resultaat geeft.

 

Behouden

Geef aan welke elementen tijdens de conversie behouden moeten blijven en welke moeten vervallen.
 

Hulplijnen

Geef hier aan of u verticale en horizontale lijnen tussen alinea’s wilt behouden. Deze optie is niet van invloed op de randen van tabelcellen.

Kop- en voetteksten

Schakel deze optie in als u kop- en voetteksten wilt herkennen en overzetten naar het doelprogramma. Schakel deze optie uit als u kop- en voetteksten wilt overzetten als normale tekstelementen.

Hyperlinks

Schakel deze optie in als u hyperlinks wilt herkennen en overzetten. Schakel deze optie uit als u koppelingen wilt overzetten als normale tekst.

Tekst- en achtergrondkleur

Schakel deze optie in als u tekstkleuren wilt overzetten naar het Word-document. Ook gearceerde en gekleurde achtergronden worden overgezet. Schakel deze optie uit als u alle tekst wilt overzetten als zwarte tekst. Gekleurde of gearceerde achtergronden worden overgezet als witte achtergronden. Het uitschakelen van deze optie is niet van invloed op het overzetten van afbeeldingen in kleur of grijstinten.

We raden u aan deze optie in te schakelen als het bronbestand tekst of achtergronden in kleur bevat. Op deze manier blijft de lay-out beter behouden. Als u deze optie uitschakelt wanneer het PDF-bestand geen tekst en achtergronden in kleur bevat, worden uw bestanden sneller geconverteerd.

 

Verwerkingsopties

Hier kunt u bepalen hoe PDF Professional pagina’s van het type Alleen beeld moet verwerken. PDF Professional converteert pagina’s met alleen beeld met behulp van optische tekenherkenning (OCR).

 

PDF Converter text icon Standaarddocument Aan het pictogram PDF Converter image icon Standaarddocument rechts boven in het venster Voorbeeld kunt u zien of de weergegeven pagina een tekstlaag bevat.

 

Documenten verwerken met OCR

Selecteer deze optie als u een brondocument met behulp van OCR wilt verwerken. Eventuele tekstlagen in het bronbestand worden genegeerd. Andere opties voor het verwerken van pagina’s met alleen beeld worden genegeerd en het hele document wordt met behulp van de OCR-technologie verwerkt. Deze optie wordt meestal in de volgende gevallen gebruikt:

  • De detectie van niet-standaard gecodeerde lettertypen is mislukt.

  • Veel documenten bevatten gescande beelden van pagina’s met een kleine hoeveelheid tekst in de kop- en voetteksten. De OCR-verwerking resulteert in een tekstueel uitvoerbestand in plaats van beelden.

Pagina’s met alleen beeld

Selecteer een van de volgende drie opties:
 

Converteren met OCR

PDF Professional voert de conversie uit met behulp van de ingebouwde OCR-module. De OCR-module ondersteunt meer dan 100 talen.

Klik op PDF Converter ocr settings Standaarddocument als u OCR-instellingen wilt wijzigen, zoals de herkenningstaal en het teken voor niet-herkende tekst.

 

Overslaan

Pagina’s met alleen beeld worden overgeslagen. Als er pagina’s worden overgeslagen, wordt dit na de conversie gemeld. Het geconverteerde document bevat in dat geval minder pagina’s dan het PDF-bestand.

Als beeld toevoegen aan document

Pagina’s van het type Alleen beeld worden in hun geheel als afbeelding overgezet naar het doelbestand. De tekst op deze pagina’s is niet bewerkbaar, maar de pagina’s kunnen wel worden afgedrukt. Als er pagina’s als afbeelding zijn overgezet, wordt dit na de conversie gemeld. Het doelbestand kan erg groot worden. U kunt het bestand verkleinen door Kleurconversie in te stellen op Grijstinten of Zwart-wit, of door elders in dit venster de resolutie van afbeeldingen te verlagen.
 

Eerste pagina’s

Selecteer deze optie als u de eerste pagina’s van het bronbestand automatisch wilt controleren en het bestand niet wilt verwerken als deze eerste pagina’s van het type Alleen beeld zijn. Geef een waarde op tussen 1 en 10 om te bepalen hoeveel pagina’s moeten worden gecontroleerd. Laat minimaal 2 pagina’s controleren: veel bronbestanden hebben een voorblad met alleen beeld, gevolgd door pagina’s met een tekstlaag. De standaardwaarde is 5.

Opmerking

Als een PDF-bestand is beveiligd met een wachtwoord, kan het worden behandeld als een PDF-bestand met alleen beeld en worden de instellingen voor PDF-bestanden van het type Alleen beeld gebruikt. Zie Beveiligde PDF-bestanden.

 

Pagina’s met niet-standaard codering herkennen

De meeste bronbestanden gebruiken standaard tekencodering. Als dat niet het geval is, selecteert u Pagina’s met niet-standaard codering herkennen om tekst te extraheren met behulp van OCR. De verwerking is hierdoor trager, maar de resultaten zijn meer betrouwbaar. Standaard is deze optie geselecteerd. Hiervoor wordt de taal gebruikt die u heeft gekozen in het dialoogvenster OCR-instellingen.
 

Afbeeldingen verwerken

 

Kleurconversie

Er zijn drie kleurcategorieën: Kleur, Grijstinten en Zwart-wit.

Hetzelfde als origineel

Selecteer deze optie als u een doelbestand wilt creëren in dezelfde kleurcategorie als het origineel. Alleen als deze optie is geselecteerd, zal het geconverteerde bestand kleuren bevatten.

Grijstinten

Selecteer deze optie als u pagina’s in kleur wilt converteren naar grijstinten. Pagina’s in grijstinten behouden de grijstinten en pagina’s in zwart-wit blijven zwart-wit.

Zwart-wit

Selecteer deze optie als u pagina’s in kleur of gri
jstinten wilt converteren naar pagina’s in zwart-wit. Het uitvoerbestand is minder groot, maar de details van afbeeldingen in grijstinten of kleur gaan verloren.

Opmerking

De instellingen bij Kleurconversie en Resolutie worden toegepast op alle afbeeldingen in het bronbestand en op pagina’s met alleen beeld die in hun geheel als afbeelding worden overgezet naar het doelprogramma.

 

Resolutie voor afbeeldingen

Kies een maximaal toegestane resolutie tussen de 72 en 300 dpi (dots per inch). Als het bronbestand afbeeldingen bevat met een lagere resolutie, is de resolutie in het doelprogramma gelijk aan die in het bronbestand. Als het bronbestand afbeeldingen bevat met een hogere resolutie, wordt de opgegeven waarde gebruikt.

Als het bronbestand grote afbeeldingen bevat, of veel pagina’s met alleen beeld die als afbeelding worden overgezet, is de ingestelde resolutie van grote invloed op de omvang van het geconverteerde bestand. Een lage resolutie volstaat voor weergave op internet, maar voor afdrukken adviseren we u een hogere resolutie te gebruiken.

 

Opmerkingen

De verwerkingsinstellingen worden voor elke verwerkingsmodus apart opgeslagen.

Zie De verwerkingsmodus kiezen voor advies over de modus die het meest geschikt is voor uw doeleinden.

 

 

Standaarddocument