Verwerkingsmodi en -opties

Verwerkingsmodi
 

U kunt kiezen uit vier verwerkingsmodi. U selecteert een verwerkingsmodus op basis van de kenmerken van het type document dat u wilt converteren.

Voor de selectie gebruikt u het menu Opties of de vervolgkeuzelijst van de knop Modus. Hoe de knop er op de werkbalk uit ziet, wordt bepaald door de selectie in de vervolgkeuzelijst:

 

Knop
Modus

Verwerkingsmodus

Kenmerken van het documenttype

PDF Converter mode standard Verwerkingsmodi en  opties

Standaarddocument

Pagina’s bevatten platte tekst en eventueel koppen, kolommen, tabellen en afbeeldingen. Voorbeelden: zakelijke brieven, krantenartikelen.

PDF Converter mode legal Verwerkingsmodi en  opties

Juridisch

Pagina’s bestaan uit eenkoloms tekst en bevatten mogelijk regelnummers in linkermarge.

PDF Converter mode spreadsheet Verwerkingsmodi en  opties

Spreadsheet

Pagina’s bevatten voornamelijk tabellen of spreadsheets (met tabel-indeling). Voorbeelden: financiële overzichten, voorraadlijsten.

PDF Converter mode form Verwerkingsmodi en  opties

Formulier

Pagina’s bevatten lege ruimten, tekstvakken, combinatievakken, selectievakjes en vergelijkbare elementen voor verzameling van gegevens. Voorbeeld: sollicitatieformulier.

 

Zie De verwerkingsmodus kiezen voor advies over de modus die het meest geschikt is voor uw doeleinden.

Opmerking

De geselecteerde verwerkingsmodus kan door het programma automatisch worden gewijzigd als u een uitvoerindeling selecteert die niet door deze verwerkingsmodus wordt ondersteund. PDF Professional zorgt ervoor dat de verwerkingsmodus en de uitvoerindeling op elkaar zijn afgestemd.

 

Verwerkingsopties

De standaard verwerkingsmodus is Standaarddocument. Klik op Standaarddocument PDF Converter mode standard Verwerkingsmodi en  opties om alle verwerkingsopties weer te geven. Als u een andere verwerkingsmodus wilt selecteren en de bijbehorende verwerkingsopties wilt weergeven, klikt u op de knop Modus.

Elk venster bevat algemene verwerkingsopties en opties die specifiek zijn voor het documenttype. De ingevoerde waarden worden voor elke verwerkingsmodus apart opgeslagen. Zie Standaarddocument, Juridisch, Spreadsheet en Formulier voor meer informatie.

Een beschrijving van de algemene verwerkingsopties vindt u in het onderwerp Standaarddocument.

 

 

Verwerkingsmodi en -opties