De linkerweergave

De linkerweergave van de PDF Converter-assistent bevat een titelbalk, een menubalk, een werkbalk en een linkervenster waarin het paginavoorbeeld, verwerkingsopties en uitvoeropties verschijnen en u het paginabereik kunt definiëren.

De werkbalk bevat dezelfde knoppen als in de snelle weergave: Openen, Voorbeeld, Modus, Uitvoer en Alles converteren. Een gedetailleerde beschrijving van deze knoppen vindt u in het onderwerp De werkbalk van de PDF Converter-assistent.

 

De linkerweergave verschijnt alleen als u de PDF Converter-assistent heeft gestart vanuit een geïntegreerd programma waarin het bronbestand al is geselecteerd. Omdat dit bestand al is geopend, is de knop Openen niet beschikbaar.
 

.PDF Converter eng left view De linkerweergave

 

In de schermafbeelding geven de instellingen aan dat de assistent is gestart vanuit Microsoft Excel. In dat geval is Spreadsheet de enige mogelijke verwerkingsmodus en is de uitvoerindeling altijd Microsoft Excel.

Ga met de navigatieknoppen PDF Converter previous page De linkerweergave PDF Converter next page De linkerweergave naar de pagina’s.

Geef met de knoppen PDF Converter in range De linkerweergave PDF Converter not in range De linkerweergave PDF Converter all pages in range De linkerweergave of het invoervak Pagina’s op welke pagina’s u wilt converteren.

Klik op PDF Converter mode spreadsheet De linkerweergave om de verwerkingsopties te definiëren.

Klik op PDF Converter output excel De linkerweergave om de uitvoeropties te definiëren.

Klik op PDF Converter convert all De linkerweergave om de conversie te starten.

 

In andere gevallen moet u ook een verwerkingsmodus selecteren:

  • Standaard, Juridisch of Formulier als u start vanuit Word

  • Standaard of Juridisch als u start vanuit WordPerfect.

Opmerking

Het geconverteerde bestand verschijnt in het programma vanwaar u de assistent heeft gestart (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Corel WordPerfect) of in het geselecteerde doelprogramma als u de assistent vanuit Windows Verkenner, Microsoft Outlook of Lotus Notes heeft gestart.

 

 

De linkerweergave