De volledige weergave

In de volledige weergave heeft de PDF Converter-assistent een titelbalk, een menubalk, een werkbalk en een linker- en rechtervenster. Deze weergave is met name geschikt als u de volledige controle wilt hebben over de conversie en verschillende bestanden tegelijkertijd wilt verwerken.

 

Het linkervenster

De inhoud van het linkervenster wordt bepaald door uw handelingen. Bij het starten van de PDF Converter-assistent ziet u hier een leeg vel met een oog. In dit venster worden het venster Voorbeeld, de vensters van de vier verwerkingsmodi (Standaarddocument, Juridisch, Spreadsheet en Formulier) en het venster Uitvoeropties weergegeven. Klik op een knop of gebruik het menu Beeld om de inhoud van het linkervenster te wijzigen.
 

Het rechtervenster

Het rechtervenster is het informatievenster. Bij het starten van de PDF Converter-assistent is het venster leeg. Als u een of meer bronbestanden heeft geopend, bevat het venster een lijst met namen van de bronbestanden die u wilt converteren, plus het eventuele paginabereik. Dit informatievenster biedt een overzicht van de status van de geopende en geconverteerde bestanden.

Tip

U kunt bestanden naar het venster Voorbeeld of naar de bestandslijst slepen. Afhankelijk van de plaats waar u de bestanden neerzet, worden ze in de lijst ingevoegd of onderaan toegevoegd.

 

PDF Converter eng view full De volledige weergave

Opmerking

Vanuit de snelle weergave kunt u naar de volledige weergave gaan door nogmaals Beeld > Snelle weergave te selecteren.

 

Status van bestanden

 

Status

Beschrijving

PDF Converter status opened De volledige weergave

Het bronbestand is zonder problemen geopend.

PDF Converter status existing filename De volledige weergave

Het bronbestand is geopend met de waarschuwing Het uitvoerbestand bestaat al. U kunt een volgnummer toevoegen aan de naam van het uitvoerbestand of het uitvoerbestand overschrijven.
Er verschijnt alleen een waarschuwing als de optie Vragen bij overschrijven is geselecteerd.

PDF Converter icon error De volledige weergave

Het uitvoerbestand kan niet worden gegenereerd. Het bestand wordt niet geconverteerd vanwege schrijfbeveiliging.

PDF Converter status processed De volledige weergave

Het bronbestand is zonder problemen geconverteerd.

PDF Converter status converted with warning De volledige weergave

De conversie van het bronbestand is beëindigd met een waarschuwing.

PDF Converter status error De volledige weergave

De conversie is mislukt. Er is geen doelbestand.

 

Tip

Ga met de cursor naar een bestandsnaam in de lijst om de naam van het invoer- en het uitvoerbestand te zien, plus het volledige pad en eventuele statusberichten.

 

 

De volledige weergave