Archiveren

U kunt e-mailitems, bijvoorbeeld e-mailberichten, contactpersonen, taken en afspraken, archiveren in PDF-bestanden.

Archiveren wordt uitgevoerd door PDF Create, maar is alleen beschikbaar in PDF Professional.

De archiveringsfunctie is alleen beschikbaar als u het programma heeft geïntegreerd in Microsoft Outlook of Lotus Notes (versie 8.5). Bij een volledige installatie wordt het tijdens de installatie geïntegreerd in al deze programma’s.

Opmerking

U kunt de integratie op elk moment in- of uitschakelen via het venster Aangepaste installatie van het installatieprogramma.

 

E-mailitems archiveren

Vanuit Microsoft Outlook en Lotus Notes kunt u het volgende archiveren naar PDF:

  • een of meer geselecteerde items

  • een hele e-mailmap met of zonder submappen

U kunt standaardmappen archiveren, zoals Postvak In, Verzonden items, aangepaste mappen en archiefmappen, de agenda, taken en contactpersonen.

U kunt kiezen uit de volgende archiveringsmethoden:

Elke afspraak, taak en contactpersoon wordt beschouwd als afzonderlijk item.

Tip

U kunt tijd besparen door alle gewenste berichten te verplaatsen naar een speciaal hiervoor gemaakte map.

 

E-mailbijlagen archiveren

Een e-mailbijlage wordt altijd in de oorspronkelijke indeling gearchiveerd. Dit kan als apart bestand dat is gekoppeld via een hyperlink of als bijlage bij het PDF-bestand dat is gegenereerd vanuit het e-mailbericht. Zie E-mailbijlagen archiveren voor meer informatie.

 

Archiveringsinstellingen definiëren

U kunt de archiveringsinstellingen definiëren in het dialoogvenster Instellingen.

 

Archiveren