E-mailbijlagen archiveren

De bijlagen worden altijd in de oorspronkelijke indeling gearchiveerd, in aparte bestanden of als bijlage bij het PDF-bestand dat wordt gemaakt van het bijbehorende e-mailitem. In beide gevallen bevat de berichtkop boven in de PDF hyperlinks of knoppen in de vorm van een paperclip naar de bijlagen.

 

In het dialoogvenster Instellingen kunt u de instellingen voor het verwerken van de e-mailbijlagen selecteren. Voor het overzetten van elke bijlage kunt u een van de volgende opties kiezen:

  • Als PDF-koppeling of

  • Als PDF-bijlage

De optie Als PDF-koppeling is niet beschikbaar als u e-mailberichten archiveert in een pakket.

 

E-mailbijlagen archiveren