Een PDF-pakket maken van e-mailitems

U kunt geselecteerde e-mailitems of een hele map (met of zonder submappen) archiveren in een PDF-pakket. Dit is een PDF 1.7-bestand dat een voorblad bevat met een beschrijving van de inhoud van het bestand. De elementen van het pakket zijn ook opgeslagen in PDF-bestanden. Welke PDF-versie hiervoor is gebruikt, wordt bepaald door de opties die u selecteert in het dialoogvenster Instellingen.

 

Items van Outlook of Lotus Notes archiveren in een PDF-pakket

  1. Selecteer een of meer items.

  2. Klik op PDF Converter button archive settings Een PDF pakket maken van e mailitems om naar het venster Instellingen voor e-mailarchivering van het dialoogvenster Instellingen te gaan.

  3. Kies in het dialoogvenster Instellingen bij Archiveringsindeling een PDF-versie voor de gearchiveerde Outlook-items.

  4. Selecteer bij Archiveringsmethode de optie E-mailberichten opslaan als PDF-pakket.

  5. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

  6. Klik op de knop E-mail archiveren PDF Converter button archive letter Een PDF pakket maken van e mailitems of Map archiveren PDF Converter button archive folder Een PDF pakket maken van e mailitems. Het dialoogvenster Opslaan als verschijnt.

  7. Selecteer de doelmap en voer een naam in voor het PDF-pakketbestand. De standaarddoelmap voor Outlook is Mijn documenten > PDF-favorieten > Outlook-archief. Vista en Windows 7: Documenten > PDF-favorieten > Outlook-archief.

  8. Klik op Opslaan. Het archiveren wordt gestart en u ziet een voortgangsindicator.

    Het gegenereerde PDF-bestand heeft een voorblad (in PDF 1.7-indeling) met informatie over het aantal en type gearchiveerde e-mailitems. Elk e-mailitem wordt geconverteerd naar een eigen PDF-bestand dat wordt toegevoegd aan het pakketbestand.

Opmerking

Als u e-mailberichten archiveert in een PDF-pakket, worden de e-mailbijlagen PDF-bijlagen. In dit geval is de optie Als PDF-koppeling niet beschikbaar.

 

Zie Werken met PDF-pakketten voor aanwijzingen met betrekking tot het verzenden en uitpakken van pakketten.

 

Een PDF-pakket maken van e-mailitems