Mappen archiveren

U kunt complete Microsoft Outlook-mappen archiveren, met of zonder submappen. Dat geldt ook voor mappen in Lotus Notes (versie 8.5).

U kunt standaardmappen archiveren, zoals Postvak In en Verzonden items, aangepaste mappen, archiefmappen, de agenda, taken en contactpersonen.

 

E-mailmappen archiveren

  1. Selecteer een map in het e-mailprogramma.

  2. Klik op PDF Converter button archive settings Mappen archiveren om naar het venster Instellingen voor e-mailarchivering van het dialoogvenster Instellingen te gaan.

  3. Selecteer de archiveringsindeling en -methode.

  4. Selecteer Submappen archiveren als u ook de submappen wilt archiveren.

  5. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

  6. Klik op PDF Converter button archive folder Mappen archiveren. Het dialoogvenster Map selecteren verschijnt. Voor Outlook is standaard de map Documenten > PDF-favorieten > Outlook-archief geselecteerd. Selecteer desgewenst een andere doelmap voor de archivering en klik op OK. Het archiveren wordt gestart. De voortgang van het proces wordt aangegeven en indien nodig ziet u waarschuwingsberichten.

    De inhoud van de geselecteerde map wordt in de doelmap opgeslagen. De gemaakte mapstructuur is identiek aan de mapstructuur in het e-mailprogramma.

Tip:

Als u volledige mappen archiveert met afzonderlijke PDF-bestanden voor elk item, kan het aantal gegenereerde bestanden heel groot zijn. Elke afspraak, taak en contactpersoon wordt beschouwd als afzonderlijk item. Het kan handig zijn om te archiveren naar één PDF of een pakket. Als u overbodige bestanden niet wilt archiveren, maakt u een tijdelijke map met alleen die bestanden die u nodig heeft, en archiveert u die map.

 

Mappen archiveren