PDF-bestanden maken vanaf een scanner

In PDF Converter Professional 7 is de ondersteuning voor scannen aanzienlijk uitgebreid. Via een nieuw menu Scannen en een nieuwe knop Scannen kunt u scannen naar een nieuw PDF-bestand, gescande pagina’s toevoegen aan een bestaand bestand op een door u gedefinieerde locatie en een nieuw bestand met markeringen maken. Als u de scannerinstelling niet vooraf heeft uitgevoerd, wordt de wizard Scannerinstellingen gestart zodra u een van deze opdrachten kiest. Er is ondersteuning voor verschillende scanners, ook voor scanner die gebruikmaken van het ISIS-stuurprogramma. Als u extra scanners wilt installeren, klikt u op de werkbalk Bestand op de knop Scannerinstelling.

 

Scannen met een klik op de knop

U kunt nu ook scannen met vooraf gedefinieerde instellingen, zonder de interface van de scanner te gebruiken. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen > Scannerinstelling. Schakel het selectievakje naast Scannerdialoogvenster weergeven uit. Er verschijnt een deelvenster met scannereigenschappen, waar u instellingen zoals de kleurenmodus en resolutie kunt definiëren. Klik op OK als u deze wilt toepassen op iedere scan die u uitvoert.

 

Naar alle soorten PDF’s scannen

Als u naar PDF met alleen beeld scant, kunt u nu kiezen uit nieuwe opties: doorzoekbare PDF en doorzoekbare en bewerkbare PDF (ook bekend als normale PDF). Kies de gewenste soort in de vervolgkeuzelijst PDF-type in het venster Voorkeuren in Scannerinstelling. De opdracht Scannen en markeren is niet beschikbaar als u PDF met alleen beeld kiest.

Scanner selecteren

Het venster Voorkeuren in Scannerinstelling vindt u via Bewerken > Voorkeuren > Scannerinstelling. In dit venster ziet u alle geïnstalleerde scanners in een vervolgkeuzelijst, zodat u met slechts één muisklik een andere scanner kunt kiezen. U kunt in dit venster ook verdere instellingen voor andere scanners opgeven.

Meerdere pagina’s scannen vanaf een flatbedscanner

Voorheen was het alleen mogelijk meerdere pagina’s te scannen vanaf een scanner met automatische documentinvoer, maar dat kan nu ook vanaf een flatbedscanner. Schakel daarvoor in het venster Voorkeuren in Scannerinstelling het selectievakje Meerdere pagina’s scannen in. Vervolgens verschijnt er na iedere scan een dialoogvenster met de vraag of u wilt doorgaan of het scannen wilt voltooien.

 

Scannen en markeren

Dit is alleen beschikbaar als de PDF-soort Doorzoekbaar of Doorzoekbaar en bewerkbaar is gekozen. Als u deze opdracht kiest, verschijnt het dialoogvenster Scannen en markeren. Kies een markeertype: markeren, doorhalen, onderstrepen of markeren voor zwartmaking. De gekozen weergave kan automatisch worden toegepast op alle tekstreeksen die overeenstemmen met een vooraf gedefinieerde zoekreeks, een patroon of een masker. Kies het gewenste zoektype (meerdere zoekreeksen zijn hier niet mogelijk). Zie Tekst zoeken en zwart maken en Zoeken met patronen en maskers.

 

Scanpostvak

Deze functie is beschikbaar in PDF Converter Enterprise 7. De functie is handig als u een MFP-netwerkprinter of netwerkscanner gebruikt die PDF-bestanden naar een postvak stuurt. Ga naar Bewerken > Voorkeuren > Postvakken om de locatie van het scanpostvak te definiëren en in te schakelen dat er een melding wordt weergegeven wanneer het postvak een nieuwe PDF bevat. Dit voorkeurenvenster verschijnt pas nadat een scanner is ingesteld.

Een scanner gebruiken