PDF-bestanden maken vanuit Microsoft Excel

Een PDF-bestand maken vanuit Microsoft Excel 2007 of 2010

 

PDF Create bevat het tabblad en lint Nuance PDF voor Excel 2007 en 2010.

 1. Klik op het tabblad Nuance PDF.

  PDF Converter eng excel pdf add in Microsoft Excel
   

 2. Klik op de knop PDF maken of selecteer PDF maken in het menu Nuance PDF.

 3. Accepteer of wijzig in het dialoogvenster Opslaan als de standaarddoelmap en de standaardbestandsnaam.

 4. U kunt desgewenst via het dialoogvenster Documenteigenschappen documentinformatie toevoegen of de bestaande documentinformatie (metagegevens) van het Excel-bestand overzetten naar het PDF-bestand.

Opmerking

Ga naar het onderwerp Problemen oplossen als u het tabblad en lint Nuance PDF niet ziet.

 

Een PDF-bestand maken vanuit Microsoft Excel XP of 2003

 1. Selecteer in het menu Nuance PDF de optie PDF maken of klik op PDF Converter button create Microsoft Excel.

 2. Accepteer of wijzig in het dialoogvenster Opslaan als de standaarddoelmap en de standaardbestandsnaam.

 3. U kunt desgewenst documentinformatie toevoegen, zoals hierboven beschreven.

Opmerking

Als u geen werkbalk met de knoppen ziet, gaat u naar Beeld > Werkbalken en selecteert u Nuance PDF.

 

Een PDF maken van de hele werkmap

In alle ondersteunde Microsoft Excel-versies is er een extra optie in het menu Nuance PDF: PDF maken van hele werkmap. Deze is standaard ingeschakeld. Dat betekent dat elk blad van een werkmap wordt geconverteerd naar een PDF-pagina. Als u deze optie uitschakelt, bevat het PDF-doelbestand alleen het blad dat wordt weergegeven.

 

In Excel 2007 en 2010 ziet het menu Nuance PDF er als volgt uit:

PDF Converter eng excel pdf menu Microsoft Excel

 

Tips voor alle ondersteunde Excel-versies

Klik op PDF Converter button create and mail Microsoft Excel of selecteer in het menu Nuance PDF de optie PDF maken en verzenden om een PDF-bestand te maken en een kopie ervan te verzenden in een e-mailbijlage.

Gebruik de optie Instellingen van het menu Nuance PDF of klik op PDF Converter button settings Microsoft Excel om instellingen in het dialoogvenster Nuance PDF-instellingen voor Excel en het dialoogvenster Eigenschappen voor ScanSoft PDF Create! te wijzigen.

Via deze Excel-instellingen kunt u opmerkingen, hyperlinks en metagegevens overzetten naar PDF-bestanden en voor elk werkblad in een werkmap een bladwijzer maken. Als het overzetten van metagegevens is ingeschakeld, worden alle gegevens die via het dialoogvenster Documentinstellingen zijn opgegeven door deze metagegevens overschreven.

 

Microsoft Excel