Slepen en neerzetten

Selecteer een of meer bestanden en sleep ze naar het venster van PDF Professional. De bronbestanden kunnen in verschillende programma’s zijn gemaakt.

  • Als u een PDF naar het venster sleept, verschijnt dit bestand in het venster.

  • Als u een niet-PDF naar het venster sleept, wordt er een PDF gemaakt en weergegeven.

  • Als u meerdere bestanden naar het venster sleept, wordt elk bestand als aparte PDF opgeslagen. Via het menu Venster kunt u de gemaakte PDF-bestanden bekijken.

 

U kunt een of meer XPS- of PDF-bestanden slepen en neerzetten in het voorbeeldvenster of op de werkbalk van de PDF Converter-assistent om deze om te zetten in bewerkbare documenten.

 

U kunt een of meer geschikte bestanden slepen naar het gebied met de bestandslijst van de PDF Create-assistent. Deze bestanden behouden hun bestandstype en kunnen ook PDF-bestanden zijn. Deze bestanden kunnen worden geconverteerd naar één PDF-bestand, voor elk invoerbestand kan één PDF worden gemaakt en de bestanden kunnen gelaagd worden gecombineerd of worden samengenomen in een pakket.

Slepen en neerzetten