Beeldcompressie

Als u bestanden wilt verkleinen, kunt u als volgt de beeldcompressie instellen:

 • Kies in het dialoogvenster PDF Create-profielen een vooraf gedefinieerde compressie-instelling voor het geselecteerde profiel.

 • Gebruik MRC-compressie voor documenten met tekst en afbeeldingen die zijn gescand en opgeslagen als beeldbestanden.

PDF Create bevat opties waarmee u het juiste compromis tussen beeldkwaliteit en bestandsgrootte kunt kiezen. Hoe groter de compressie, hoe kleiner het bestand en hoe geringer de beeldkwaliteit. Als u de oorspronkelijke kwaliteit wilt behouden, kiest u Verliesloos.

 

Compressie-instellingen

 

PDF Professional biedt de volgende vooraf gedefinieerde compressie-instellingen:

Verliesloos (niveau 100)

Hoge kwaliteit (niveau 75)

Normale kwaliteit (niveau 50)

Lage kwaliteit (niveau 25)

Tijdelijke afbeeldingsaanduiding (niveau 5)

Geen afbeeldingen (niveau 0)

 

U kunt deze compressie-instellingen zowel met Automatische als met Aangepaste instellingen gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in het onderwerp Compressie-instellingen.

 

MRC-compressie

 

De hierboven genoemde beeldcompressie-algoritmen zijn in de meeste gevallen handig, ook bij PDF-bestanden met een combinatie van tekst- en afbeeldingsgegevens. De MRC-compressietechnologie (Mixed Raster Content) daarentegen kan het beste in de volgende gevallen worden gebruikt:

 • Als de invoer afkomstig is van beeldbestanden die het resultaat zijn van een scanopdracht.

 • Als de bestanden zowel tekst als afbeeldingen of achtergronden in kleur of grijstinten bevat.

 • Als u het PDF-bestand wilt verkleinen.

Bij traditionele compressiemethoden wordt één waarde toegepast op het hele bestand. Deze waarde kan voor sommige elementen te hoog zijn, voor andere te laag en is voor beide waarschijnlijk niet optimaal. MRC scheidt de tekstelementen van de afbeeldingen en achtergronden en gebruikt voor elk ervan een optimale compressie. Dit kan resulteren in PDF-bestanden die tot maar liefst tienmaal kleiner zijn dan bij gebruik van traditionele compressie, met minder nadelige gevolgen voor de bestandskwaliteit. Zwart-witbestanden, bestanden met alleen tekst of bestanden met alleen afbeeldingen profiteren niet van MRC. Het programma onderzoekt de invoerbestanden en past in deze gevallen geen MRC toe, zelfs als u dit heeft opgegeven.

 

De Nuance PDF Create-assistent biedt een vooraf gedefinieerd profiel voor MRC-compressie en u kunt deze compressiemethode ook bij andere profielen gebruiken.

 

Het profiel PDF met MRC-compressie van de PDF Create-assistent gebruiken

 1. Open de PDF Create-assistent.

 2. Selecteer bij Profiel PDF Converter profile Beeldcompressie de optie PDF met MRC-compressie.

 3. Klik op de knop Profielen om het dialoogvenster PDF Create-profielen te openen en de instellingen te controleren. De compressie is automatisch ingesteld op Verliesloos (niveau 100) en MRC is geselecteerd. Behoud deze instellingen en wijzig desgewenst andere instellingen (zoals beveiliging of watermerk).

 4. Klik op de knop Instellingen om het dialoogvenster Conversie-instellingen voor MRC-PDF’s te openen. Selecteer de gewenste beeldkwaliteit voor de MRC-compressie en sluit vervolgens het dialoogvenster.

MRC-compressie gebruiken in andere profielen

 1. Open de PDF Create-assistent.

 2. Selecteer bij Profiel PDF Converter profile Beeldcompressie een profiel.

 3. Klik op de knop Profielen.

 4. Stel in het dialoogvenster PDF Create-profielen de compressie in op Verliesloos (niveau 100) en selecteer MRC.

 5. Klik op de knop Instellingen om het dialoogvenster Conversie-instellingen voor MRC-PDF’s te openen. Selecteer de gewenste beeldkwaliteit voor de MRC-compressie en klik vervolgens op OK.

 6. Controleer en wijzig desgewenst andere instellingen (zoals beveiliging of watermerk) in het dialoogvenster PDF Create-profielen. Klik op OK.

Opmerking

Combineer MRC-compressie niet met andere compressie-opties van het programma. Dit tast de kwaliteit te veel aan. Als u het MRC-profiel ongewijzigd gebruikt, vermijdt u dat. Het profiel stelt de compressie namelijk in op Verliesloos (100%), waardoor MRC de volledige compressie verzorgt. Gebruik bij de verwerking van bestanden zonder profiel geen of slechts weinig compressie als MRC is ingeschakeld en waarschijnlijk wordt gebruikt.

Tip

Als u een doorzoekbare PDF met MRC-compressie wilt maken van een invoerbestand met alleen beeld, selecteert u beide opties.

 

//

Beeldcompressie