Instellingen voor het printerstuurprogramma

U kunt via het dialoogvenster Eigenschappen voor ScanSoft PDF Create! instellingen voor het stuurprogramma wijzigen. U kunt afdrukvoorkeuren instellen voor het huidige document of voor alle volgende documenten.

 

Eigenschappen instellen voor het huidige document

 1. Selecteer in het menu Bestand de optie Afdrukken.

  Selecteer in het dialoogvenster Printer zo nodig ScanSoft PDF Create! als actieve printer.
   

 2. Klik op Eigenschappen.

 3. Geef op alle tabbladen de gewenste instellingen op voor het creëren van PDF-bestanden.

 4. Klik op OK om alle instellingen te bevestigen.

Afdrukvoorkeuren instellen voor alle documenten

 1. Ga in het Windows-menu Start naar Configuratiescherm en vervolgens naar Printers en faxapparaten.

 2. Klik met de rechtermuisknop op ScanSoft PDF Create! en vervolgens op Voorkeursinstellingen voor afdrukken.

 3. Geef op alle tabbladen de gewenste instellingen op voor het creëren van PDF-bestanden.

 4. Klik op OK om alle instellingen te bevestigen.

Instellingen voor het printerstuurprogramma