PDF met tags

PDF-bestanden met tags bevatten metagegevens waarmee de documentstructuur en de volgorde van de verschillende documentelementen (zoals afbeeldingen, tekstblokken, kolommen en titels) worden beschreven. Hierdoor kunt u gemakkelijker tekst of afbeeldingen uit PDF-bestanden extraheren en in schermlezers de inhoud van het bestand in de juiste volgorde presenteren. Met het oog op toegankelijkheid kan het verplicht zijn PDF-bestanden te voorzien van tags.

 

Als u PDF-bestanden met tags wilt maken, selecteert u deze optie via een profiel in de PDF Create-assistent.

 

Selecteer bij Profiel PDF Converter profile PDFs met tags de optie PDF met tags. PDF met tags is in dit vooraf gedefinieerde profiel standaard geselecteerd.

U kunt ook bij Profiel PDF Converter profile PDFs met tags een ander profiel selecteren en in het dialoogvenster PDF Create-profielen de optie PDF met tags selecteren.

 

Met het tagalgoritme wordt de inhoud van het PDF-bestand geanalyseerd en gedetecteerd: alinea’s, tabellen, cellen in tabellen en (raster)afbeeldingen. Als het bronbestand van het programma een PDF-bestand is met annotaties en/of formuliervelden, worden deze ook voorzien van tags. De tag <div> wordt gebruikt voor een pagina. De tag <p> wordt gebruikt voor inhoud die wordt beschouwd als alinea.

 

U kunt in PDF Professional een bestaande PDF van tags voorzien via Extra > PDF-tags toevoegen. Als u deze opdracht gebruikt voor een PDF-bestand dat al is voorzien van tags, worden de bestaande tags vervangen.

Als u de taggegevens van een tekstobject wilt bekijken of wijzigen, selecteert u het object met de functie PDF Converter touchuptext PDFs met tags Tekst retoucheren en klikt u met de rechtermuisknop. Selecteer in het snelmenu de optie Eigenschappen en ga in het dialoogvenster Retoucheereigenschappen naar de vensters Inhoud en Tag.

Er zijn verschillende bewerkingen met betrekking tot tags beschikbaar in het venster Tags. Hiermee kunt u controleren of alinea’s correct zijn herkend, waar nodig tags samenvoegen en beschrijvende tekst toevoegen aan items met tags.

Een PDF van tags voorzien vergt veel computercapaciteit en kan enkele minuten duren. Druk op Esc als u het proces wilt annuleren.

 

 

Opmerkingen

Gebruik bij voorkeur geen tags bij bestanden met lagen of watermerken. In dat geval kan het zijn dat alinea’s en tabellen niet worden gedetecteerd.

U kunt geen PDF-bestanden met tags genereren als u in het dialoogvenster Afdrukken de printer ScanSoft PDF Create kiest.

U kunt ook PDF-bestanden met tags maken van Word-documenten. Ga voor tagopties naar het tabblad Tags van het dialoogvenster Nuance PDF-instellingen voor Word.

PDF’s met tags