Opslaan in een DMS

In de PDF Create-assistent (als onderdeel van PDF Professional Enterprise 7) kunt u gemaakte PDF-bestanden een voor een opslaan naar een DMS. Klik in de PDF Create-assistent op de knop Opslaan en kies in het dialoogvenster met doelinstellingen de optie Opslaan naar DMS. Als u meerdere PDF-bestanden maakt, slaat u ze één voor één op in het DMS.

Het opzetten van verbindingen met een DMS en het kiezen van systemen en sites is vergelijkbaar met de procedures voor het openen van documenten. U heeft toegang tot SharePoint via het dialoogvenster Opslaan naar SharePoint, een weerspiegeling van het venster Openen vanuit SharePoint. Andere documentmanagementsystemen (beschreven in Systeemvereisten) kunnen worden geopend vanuit hun eigen interface.

Het is ook mogelijk om vanuit SharePoint, Hummingbird Enterprise en Interwoven Worksite PDF Create te openen, een PDF te maken van een bestand op de lokale computer en dit te importeren in het DMS. Zie Werken vanuit een ander programma in het onderwerp Bestanden maken vanuit een DMS.

Opslaan in een DMS