PDF’s verzenden als e-mailbijlage

U kunt PDF-doelbestanden, wel of niet opgeslagen, verzenden als e-mailbijlage.
 

PDF-bestanden opslaan en verzenden als e-mailbijlage

 1. Open het dialoogvenster Doelinstellingen.
   

 2. Selecteer een doel. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Vragen om bestandsnaam

Resultaten opslaan in bronmap

Resultaten opslaan in opgegeven map

 1. Selecteer de optie Kopie verzenden en klik op OK.

of

 1. Klik op PDF Converter button create and mail PDFs verzenden als e mailbijlage of selecteer in het menu Nuance PDF van een geïntegreerd programma (Microsoft Word, Excel of PowerPoint) de optie PDF maken en verzenden.
   

 2. Voer in het dialoogvenster Opslaan als een naam in voor het PDF-doelbestand en klik op Opslaan.

  Het PDF-bestand wordt opgeslagen en een kopie ervan wordt als bijlage bij een leeg e-mailbericht toegevoegd, klaar om te worden verzonden.

 

PDF-bestanden verzenden als e-mailbijlage zonder ze op te slaan

 1. Open het dialoogvenster Doelinstellingen.

 2. Selecteer bij Doel de optie Resultaten alleen als e-mailbijlage verzenden.

Alle PDF-bestanden die in de huidige taak zijn gemaakt, worden aan één leeg e-mailbericht gekoppeld. Voer de overige gegevens in het bericht in, zoals geadresseerde en onderwerp, en het bericht kan worden verzonden. De bestanden worden doorgestuurd naar het e-mailprogramma dat u als standaard heeft ingesteld in Windows. Geldige programma’s zijn Microsoft Outlook en Lotus Notes (vanaf versie 7). Als u meerdere profielen heeft, kunt u in Outlook worden gevraagd een profiel te kiezen.

Opmerking

Zie ook de onderwerpen PDF-bestanden maken van e-mailbijlagen en PDF-bestanden maken als e-mailbijlage.

PDF’s verzenden als e-mailbijlage