Nieuwe profielen maken

Een nieuw profiel maken

 1. Open het venster PDF Create-profielen.
   

 2. Klik op de knop Nieuw.
   

 3. Voer in het dialoogvenster Nieuw profiel een profielnaam in en klik op OK.

  Het nieuwe profiel wordt met standaardwaarden aan de bestaande profielen toegevoegd.
   

 4. Wijzig het profiel desgewenst via het venster PDF Create-profielen.

Nieuwe profielen maken