Problemen met PDF Converter oplossen

PDF kan niet worden geopend

Het PDF-bestand is beschadigd of gemaakt met zeer ongewone instellingen waarbij software van derden is gebruikt.

 

U kunt een PDF-bestand met wachtwoordbeveiliging niet openen

Het PDF-bestand kan met een wachtwoord voor openen en/of een machtigingswachtwoord zijn beveiligd of u heeft maar beperkte rechten. Zie Beveiligde PDF-bestanden.

 

Geconverteerde bestand heeft minder pagina’s dan het origineel

Controleer onder Verwerkingsopties de optie Pagina’s met alleen beeld. Deze optie verschijnt in alle verwerkingsvensters (Standaarddocument, Juridisch, Spreadsheet en Formulier). Als hier Overslaan is geselecteerd, bevat het doelbestand deze pagina’s niet.

 

Geconverteerde bestand bevat enkele pagina’s met alleen beeld

Controleer onder Verwerkingsopties de optie Pagina’s met alleen beeld. Deze optie verschijnt in alle verwerkingsvensters (Standaarddocument, Juridisch, Spreadsheet en Formulier). Als hier Als beeld toevoegen aan document is geselecteerd, worden alle pagina’s zonder tekstlaag in het PDF-bestand als afbeeldingen opgenomen in het geconverteerde bestand. In het venster Voorbeeld kunt u controleren of de pagina’s van een PDF-bestand een tekstlaag hebben of van het type Alleen beeld zijn.

PDF Converter text icon Problemen met PDF Converter oplossengeeft aan dat er op de pagina een tekstlaag is gedetecteerd.

PDF Converter image icon Problemen met PDF Converter oplossengeeft aan dat het om een pagina met alleen beeld gaat.

 

Tekens in het geconverteerde bestand worden niet goed weergegeven

Het bronbestand maakt voor alle tekst of een deel ervan gebruik van niet-standaard tekencodering. Selecteer onder Verwerkingsopties de optie Pagina’s met niet-standaard codering herkennen. Deze optie verschijnt in alle verwerkingsvensters (Standaarddocument, Juridisch, Spreadsheet en Formulier). Controleer ook de taal die is geselecteerd in het dialoogvenster OCR-instellingen.

Klik hiervoor op de knop OCR-instellingen PDF Converter ocr settings Problemen met PDF Converter oplossen.

 

Formulierelementen voldoen niet aan uw wensen

Als de actieve formulierelementen niet op de juiste manier in het doelbestand verschijnen, schakelt u in het venster Formulier de optie Formulierelementen maken uit en start u de conversie opnieuw. Gebruik vervolgens Microsoft Word om de gewenste formulierelementen in het doelbestand in te voegen.

 

De conversie is voltooid. Sommige bestanden konden niet worden geconverteerd (fout) of zijn wellicht niet goed geconverteerd (waarschuwing).

Voor bepaalde tekst in het bronbestand is een niet-standaard codering gebruikt. Selecteer in het venster Standaarddocument, Juridisch, Spreadsheet of Formulier de optie Pagina’s met niet-standaard codering herkennen. Het kan ook zijn dat u de optie Als eerste X pagina’s alleen beeld bevatten, conversie stoppen heeft geselecteerd (in het venster Standaarddocument, Juridisch, Spreadsheet of Formulier) en het PDF-bestand dat u wilt converteren hetzelfde aantal pagina’s heeft als de opgegeven limiet (of minder). U heeft bijvoorbeeld Als eerste 3 pagina’s alleen beeld bevatten, conversie stoppen geselecteerd en het PDF-bestand bestaat slechts uit drie pagina’s. Schakel deze optie uit en kies Pagina converteren met OCR of geef een aantal op dan minder is dan het aantal pagina’s in het document.

 

Voorkom dat het oorspronkelijke bestand wordt overschreven of resultaten verloren gaan: gebruik “Opslaan als” in plaats van “Opslaan”.

Als u de directe conversie start via de opdracht Bestand > Openen van Microsoft Word, kunt u niet vooraf een naam opgeven voor het Word-bestand. Het geconverteerde bestand verschijnt in Microsoft Word met de PDF- of XPS-naam (bijvoorbeeld rapport.pdf). Als u Opslaan als selecteert op het moment dat het doelbestand in Microsoft Word verschijnt, voorkomt u dat u het oorspronkelijke bestand overschrijft. Gebruik Opslaan als bij voorkeur voordat u het document in Word bewerkt of sluit. Gebruik de opdrachten Opslaan en Sluiten niet totdat u de naam van het oorspronkelijke bestand heeft gewijzigd in de naam van een Word-document (bijvoorbeeld rapport.doc). Zie Documenten bewerken in Word voor meer informatie.

 

U ziet de Nuance PDF-invoegtoepassing niet in een Office 2007-programma (Word, Excel, Outlook of PowerPoint)

 

Controleer het volgende:

  • Is de integratie in het Office 2007-programma ingeschakeld?

  • Zijn de invoegtoepassingen voor Office 2007-programma’s ingeschakeld?

  • Is de Nuance PDF-werkbalk zichtbaar (alleen in Outlook)?

De integratie controleren:

Selecteer in Nuance PDF Converter Bestand > Voorkeuren en controleer of het gewenste Office-programma is geselecteerd. Als dat niet het geval is, selecteert u het programma en start u het opnieuw op.

 

Controleren of invoegtoepassingen in Office 2007-programma’s zijn ingeschakeld:

 

Klik in een Office-programma op de Microsoft Office-knop PDF Converter button ms%20office Problemen met PDF Converter oplossen > Opties voor [Word / Excel / PowerPoint] > Vertrouwenscentrum > Instellingen voor het Vertrouwenscentrum > Invoegtoepassingen en zorg ervoor dat Alle invoegtoepassingen voor toepassingen uitschakelen niet is geselecteerd.

Ga voor meer informatie over invoegtoepassingen naar het betreffende Help-onderwerp van Microsoft Office: Startpagina > Beveiliging en privacy > Invoegtoepassingen in- of uitschakelen in Office-programma’s > De beveiligingsinstellingen van de invoegtoepassing bekijken of wijzigen.  

 

De Nuance PDF-werkbalk in Outlook 2007 controleren:

Selecteer in Outlook 2007 Beeld > Werkbalken. Als u bij Nuance PDF geen PDF Converter turned on Problemen met PDF Converter oplossen ziet, selecteert u de optie.

 

De Nuance PDF-invoegtoepassing is uitgeschakeld vanwege een uitzonderlijke uitvoeringsfout

 

U kunt een invoegtoepassing als volgt weer inschakelen:

Klik in een Office-programma op de Microsoft Office-knop PDF Converter button ms%20office Problemen met PDF Converter oplossen > Opties voor [Word / Excel / PowerPoint] > Invoegtoepassingen. Selecteer onder in het venster bij Beheren de optie Uitgeschakelde items en klik op de knop Start. Selecteer de Nuance PDF Converter-invoegtoepassing om PDF Converter weer in te schakelen en klik op Inschakelen. Klik vervolgens op Sluiten en start het Microsoft Office-programma opnieuw op.

 

 

 

Problemen met PDF Converter oplossen