Problemen met PDF Professional oplossen

De pagina blijft naar beneden schuiven als u met het Handje klikt

Wellicht is het Handje op deze manier ingesteld. Klik nogmaals om het schuiven te stoppen. U kunt via Bewerken > Voorkeuren > Algemeen > Overig dit gedrag aanpassen. Kies in plaats van Omlaag schuiven de optie Niets doen of Pagina omlaag (in het laatste geval verschijnt dan de volgende halve pagina als u klikt).

 

Onverwacht gedrag bij de selectie van objecten.

Zorg ervoor dat u de knop Object selecteren PDF Converter selectobject Problemen met PDF Professional oplossen op de werkbalk Standaard gebruikt. Druk op Ctrl in combinatie met deze functie om meerdere objecten te selecteren (bijvoorbeeld om ze uit te lijnen).

Met de knop Gebied selecteren PDF Converter selectarea Problemen met PDF Professional oplossen op de werkbalk Standaard selecteert u geen objecten, maar schermgebieden, bijvoorbeeld om ze als afbeelding te kopiëren.

 

Geretoucheerde tekst wordt gekleurd en onleesbaar weergegeven

U heeft wellicht per ongeluk de streepfunctie ingeschakeld of onjuiste waarden opgegeven. Ga naar Eigenschappen van Tekst retoucheren en selecteer voor Streepkleur de optie Geen kleur. Deze functie werkt alleen goed als de tekengrootte minimaal 30 maal groter is dan de streepdikte.
 

Bates-stempels worden niet toegepast

Als u een ongeldig paginabereik opgeeft, worden geen stempels toegepast, ook al wordt er gemeld dat de Bates-stempels zijn toegepast. Wijzig of verwijder het paginabereik.

 

U kunt niet meerdere PDF-documenten selecteren voor een zoekopdracht.

Als u wilt zoeken in meerdere bestanden, bundelt u deze in een portfolio. Vervolgens kunt u alle bestanden in de portfolio of een selectie ervan doorzoeken. U kunt de bestanden ook naar een aparte map kopiëren of verplaatsen en dan in de map zoeken.

 

U kunt geen map selecteren om te doorzoeken.

Selecteer een station en klik vervolgens onder in de lijst met stations op Bladeren. Het kan zijn dat u eerst naar beneden moet schuiven.

U kunt de selectie van een keuzerondje op een formulier niet ongedaan maken.

Keuzerondjes functioneren alleen in groepen. Als u een groep maakt, moet u ervoor zorgen dat het tweede en alle volgende keuzerondjes dezelfde elementnaam hebben als het eerste. Dit doet u in het dialoogvenster Eigenschappen van dat element. De keuzerondjes werken dan wel zodat per groep slechts één kan worden geselecteerd.

 

PDF-bestanden met tags maken

Tags toevoegen worden niet als aparte instelling aangeboden als u een bestand afdrukt naar PDF. U opent deze functie via de profielen in de Create-assistent. Er is een vooraf gedefinieerd profiel PDF met tags, maar u kunt ook tags opgeven in de andere profielen. Ga in PDF Professional naar het menu Tags om een bestaand PDF-bestand te voorzien van tags. Een PDF van tags voorzien vergt veel computercapaciteit en kan enkele minuten duren. Druk op Esc als u het proces wilt annuleren.

 

 

Problemen met PDF Professional oplossen