Formanty formularzy

W formularzach PDF mogą występować następujące elementy:

 

Pole wyboru

Udostępnia jedną lub kilka opcji, które można dowolnie zaznaczać lub usuwać ich zaznaczenia.

Przyciski opcji

Udostępniają grupę opcji, spośród których można zaznaczyć tylko jedną. Podczas dodawania przycisków opcji wszystkim przyciskom w grupie należy nadać tę samą nazwę formantu.

Pole tekstowe

Umożliwia wprowadzenie tekstu, np. imienia i nazwiska, adresu, daty, godziny, liczb, waluty, kodów pocztowych. Odebrany formularz może mieć wstępnie ustawiony format, a wszystkie odpowiedzi muszą być zgodne z regułami dla tego formatu. Podczas tworzenia formularza można ustawić formaty i właściwości: zobacz temat Tworzenie i edytowanie pól formularza.  

Pole podpisu cyfrowego

Umożliwia dodanie podpisu cyfrowego do formularza PDF w celu zaświadczenia, że dany dokument nie został zmieniony od momentu złożenia podpisu.

Przycisk

Jest z nim powiązana akcja, taka jak Powrót do początku lub Prześlij.

Pole listy

Pozwala wybrać określone opcje tekstowe z listy.

Pole kombi

Umożliwia respondentowi wybranie określonych opcji tekstowych z listy lub wpisanie dowolnej odpowiedzi.

Pole szeregowe

Jest dostępne jako specjalny typ pola tekstowego. Parametry pola szeregowego można ustawić, wybierając pozycję Opcje pola tekstowego.

 

W tej tabeli widać, które formanty formularza są dostępne dla różnych procedur.

 

 

Ikona

Formant

Importowanie aktywnego formularza PDF

Aktywacja formularza PDF z poziomu narzędzia FormTyper

Ręczne projektowanie formularza

PDF Converter form checkbox Formanty formularza

Pole wyboru

TAK

TAK

TAK

PDF Converter form radiobutton Formanty formularza

Przycisk opcji

TAK

TAK

TAK

PDF Converter form textfield Formanty formularza

Pole tekstowe

TAK

TAK

TAK

PDF Converter form signaturefield Formanty formularza

Pole podpisu

TAK

TAK

PDF Converter form button Formanty formularza

Przycisk

TAK

TAK

PDF Converter form listbox Formanty formularza

Pole listy

TAK

TAK

PDF Converter form combobox Formanty formularza

Pole kombi

TAK

TAK

PDF Converter form comb Formanty formularza

Pole szeregowe

TAK

TAK

TAK

 

Więcej informacji o ręcznym umieszczaniu formantów formularzy na stronie, definiowaniu ich właściwości, zmianie rozmiaru, przenoszeniu i wyrównywaniu formantów oraz o ustawianiu kolejności kart zawiera temat Tworzenie i edytowanie pól formularza.

 

Uwaga

W przypadku formularzy z aktywnymi formantami XFA nie należy edytować formantów formularzy ani uruchamiać narzędzia FormTyper.

 

Zobacz też: Preferencje formularzy i Panel Formanty formularzy.

 

Aby zobaczyć, jak spłaszczanie dokumentu wpływa na formanty formularzy, zobacz temat Spłaszczanie dokumentów. Do usuwania pól i akcji formularzy można użyć narzędzia Sprawdź dokument.

 

Formanty formularza