Importowanie i eksportowanie danych formularzy

 

Dane wprowadzone w formularzu można zapisać bez zapisywania samych pól formularza. Następnie mogą być one wielokrotnie używane do wypełniania innych formularzy. Ta funkcja może przydać się do szybszego wypełniania formularzy przez automatyczne wprowadzanie zestawu danych wspólnych dla większej liczby formularzy. Ten proces obejmuje eksportowanie danych z wypełnionych formularzy w celu zapisania ich w specjalnych typach plików, a następnie zaimportowanie tych plików w celu wypełnienia pustych formularzy.

 

Aby wyeksportować dane formularza

  1. Otwórz wypełniony formularz.

  2. Wybierz kolejno pozycje Formularze > Eksportuj dane z formularza.

  3. W oknie dialogowym Eksportowanie danych formularza jako określ nazwę pliku fdf/xfdf.

  4. Kliknij przycisk Zapisz. Dane zostaną zapisane w określonej lokalizacji i wybranym typie pliku.

Aby zaimportować dane formularza

  1. Otwórz niewypełniony formularz.

  2. Wybierz kolejno pozycje Formularze > Importuj dane do formularza.

  3. W oknie dialogowym Wybieranie pliku zawierającego dane formularza przejdź do pliku fdf/xfdf zawierającego dane, które chcesz zaimportować do otwartego formularza.

  4. Kliknij przycisk Otwórz. Jeśli plik fdf/xfdf zawiera opisy formantów formularzy i dane odpowiednie dla bieżącego formularza, dane zostaną wstawione do właściwych pól.

Uwaga

Formaty plików FDF i XFDF mogą być obsługiwane przez wiele edytorów dokumentów PDF. Są w nich przechowywane nie tylko dane formularzy, ale i informacje na temat liczby i typu formantów w formularzu.

 

Importowanie i eksportowanie danych formularzy